Informace

Naše škola se zaměřuje na rozšířenou výuku cizích jazyků.

Od školního roku 2012/2013 absolvují všichni žáci rozšířenou výuku cizích jazyků od 3. ročníku s tím, že jsou zařazováni do jazykových skupin podle dosažené úrovně jazykových dovedností.

Naším profilovým předmětem je anglický jazyk (1. cizí jazyk), který je vyučován od 1. ročníku.

Druhý cizí jazyk (jazyk německý, jazyk francouzský a jazyk ruský) je vyučován od 6. do 9. ročníku v jazykových třídách a od 7. do 9. ročníku v běžných třídách.

Kromě běžné výuky mají žáci také předměty Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce a Konverzace ve francouzském jazyce.

Škola zařazuje druhý cizí jazyk i konverzace podle svých organizačních možností.

Žáci se mohou připravovat na složení mezinárodních zkoušek z anglického a německého jazyka.

Škola se stala v roce 2015 oficiálním přípravným centrem pro skládání mezinárodních Cambridge zkoušekv anglickém jazyce (úrovně A0 - B1, zkoušky YLE, KET a PET).

V německém jazyce, ve spolupráci s Goethe Institutem, jsou žáci dle zájmu připravováni na zkoušky Fit in Deutsch(úroveň A1 a A2).

Škola je nositelem statutu OXFORD QUALITY SCHOOL s garancí kvalitní moderní jazykové výuky z materiálů Oxford University Press.

Na škole nabízíme dle zájmu a možností školy také kroužky cizích jazyků.

Naše škola pořádá také jazykové kurzy pro rodiče a veřejnost.