Organizace školního roku 2022/2023

07.10.2022

Organizace školního roku 2022/2023
 
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. 
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny pro Ostravu-město na 6. 3. - 12. 3. 2023.     
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.
 
Plán schůzí:
Metodická sdružení, předmětové komise: přípravný týden, listopad, leden, duben, květen, červen
Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: Schůzovní den je úterý.
Pedagogické rady (termíny): 1. 9. 2022, 15. 11. 2022, 24. 1. 2023, 11. 4. 2023, 22. 6. 2023            
Termíny tř. schůzek a konzultací v úterý: 24. 8. 2022 (1. roč.), 13. 9. 2022, 10. 1. 2023, 6. 6. 2023
Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: každé první úterý v měsíci (4. říjen, 1. listopad, 6. prosinec,
28. únor, 4. duben, 2. květen) v době od 16,00 - 18,00h
Třídní učitelé zkontrolují seznámení hodnocení za klasifikační období v žákovských zápisnících nebo v deníčcích.
Dny otevřených dveří:        - pro budoucí prvňáčky dle termínu zápisu
                                           - po individuální domluvě kdykoli
Provozní doba školy týkající se aktivit určených žákům je od 6.00 do 17.00 hodin.
 
Zápis ke vzdělávání                
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 
Časový rozvrh vyučovacích hodin: