Metodik ICT


 
Jako každý rok se v měsíci únoru celosvětově slaví Safer Internet Day - Den bezpečnějšího internetu a celý měsíc probíhají nejrůznější doprovodné akce.
Safer Internet Day je iniciativa, která má za cíl informovat širokou veřejnost o tom, jak se bezpečně pohybovat na internetu. Letos proběhl Safer Internet Day ve více než 140 zemích v době našich jarních prázdnin - 5. února, pod heslem:
Together for a better internet - Společně za lepší internet.
 
Záměrem je zvýšit povědomí o bezpečnějším a lepším internetu. Bezpečnost je ale stále primárně o zdravém úsudku každého jedince.
 
Na internetu trávíme všichni čím dál více svého volného času. Místo po knížce často sáhneme po mobilu, ať jedeme do práce, do školy, nebo prostě jen nemáme co na práci.
 
Když v roce 1990 Tim Bernes-Lee spouštěl první webový server nazvaný www (World Wide Web), určitě netušil, jaký dosah bude mít tento vynález o skoro 30 let později.
 
Jak ukazují výzkumy, více než třetina českých dětí zažila v posledním roce na internetu něco, co je „obtěžovalo nebo rozhodilo“, děti ale špatný online zážitek většinou s rodiči nesdílí. Nejen na podobné statistiky se snaží Den bezpečnějšího internetu upozornit.
 
Jedním z projektů měsíce bezpečnějšího internetu je projekt „Kraje pro bezpečný internet“, v rámci kterého byly vytvořeny přehledné kurzy orientované na různé věkové nebo cílové skupiny.
Projektu se účastní rovněž Linka bezpečí.
 
Konají se vzdělávací lekce s názvem Děti online, které se zabývají stále aktuálním fenoménem Youtuberů a upozorňují na pozadí, jež se za nablýskanými videi často skrývá.
 
Kromě pohledu samotných dětí se logicky nabízí i pohled dospělých.
A tady máme „Základní zásady dobrého digitálního rodiče:
nezakazovat – děti si umí se zákazy poradit
nezaostávat – děti technologie přirozeně ovládají lépe než dospělí
nezanedbávat – děti potřebují dostatečný zájem a čas rodičů
 
I naše škola má zájem, aby se naši žáci naučili správně zacházet s moderními technologiemi a k tomu neodmyslitelně patří bezpečnost na internetu.
Vždy je potřeba vědět, kdo je na druhé straně …! Tak na to mysleme vždy, když se k internetu připojíme!