Proč se učit cizí jazyky zrovna na naší škole

07.09.2020
program rozšířené výuky cizích jazyků
HrdličkyProTalent - cizí jazyky
 
1. - 3. třída  angličtina od 1. třídy 
- 1 hodina týdně v 1. třídě
- 2 hodiny týdně ve 2. třídě
- 3 hodiny týdně ve 3. třídě 
možnost jedné hodiny angličtiny týdně navíc formou kroužku (model 1 + 1
rodilý mluvčí jako asistent v jedné vyučovací hodině týdně 
česko-anglická výuka pracovních činností
kroužky angličtiny s rodilým mluvčím 
4. - 5. třída  dělení dětí do skupin podle jazykových schopností 
- tempo skupiny přizpůsobené schopnostem žáků 
- prostupnost skupin  
více hodin angličtiny než na běžných školách 
- 3 hodiny týdně ve 4. třídě
- 4 hodiny týdně v 5. třídě 
česko-anglická výuka hudební výchovy 
příprava na anglické zkoušky YLE Starters a Movers formou kroužku 
- už 10. rok
- stovky úspěšných dětí 
6. - 9. třída  v každém ročníku jedna jazyková třída, kde na děti čeká: 
více hodin angličtiny než na běžných školách 
- 3 hodiny týdně v 6. a 7. třídě
- 4 hodiny týdně v 8. a 9. třídě 
více hodin němčiny / francouzštiny / ruštiny než na běžných školách 
- 3 hodiny týdně v 6. až 9. třídě 
hodiny cizích jazyků s rodilými mluvčími 
hodiny konverzace v anglickém / německém / francouzském / ruském jazyce v 7. až 9. třídě 
česko-anglická výuka hudební výchovy / výtvarné výchovy / přírodopisu / zeměpisu
příprava na anglické zkoušky YLE Flyers, KET, PET a FCE formou kroužku 
- už 15. rok
- stovky úspěšných dětí 
příprava na německé zkoušky Fit 1, Fit 2 a Zertifikat B1 
- už 15. rok
- desítky úspěšných dětí 
příprava na francouzské zkoušky DELF 1 a DELF 2 
každoroční studijně-poznávací zájezdy do zahraničí