Dokumenty

Škola
 • Koncepce rozvoje ZŠ pro období 2022 - 2025 ZDE
 • Školní řád (aktualizace k 1. 9. 2023) ZDE
 • Charakteristika ŠVP ZDE
 
 • Výroční zpráva O poskytování informací 2022       ZDE
 • Výroční zpráva O poskytování informací 2021       ZDE
 • Výroční zpráva O poskytování informací 2020       ZDE
 
 • Protokol o kontrole ČŠI  ZDE
 
 • Výroční zpráva 2022 - 2023      ZDE
 • Výroční zpráva 2021 - 2022      ZDE
 • Výroční zpráva 2020 - 2021      ZDE
 

Školní jídelna

 • Řád školní jídelny       ZDE
 • Směrnice k dietnímu stravování ve školní jídelně ZDE
 • Přihláška k bezhotovostní úhradě stravného ZDE
 • Podrobné informace k bezhotovostní úhradě stravného ZDE

 

Školní družina

 • Řád školní družiny          ZDE               
 • Vzdělávací program školní družiny ZDE

 

Metodik prevence

 • Minimální preventivní program školy ZDE
 • Školní preventivní strategie školy  ZDE
 • Program proti šikanování ZDE
 
 
Žádosti
 
 • Žádost o uvolnění z vyučování DOC
 • Žádost o uvolnění z plavání ZDE
 • Žádost o uvolnění z TV                ZDE
 • Žádost rodičů o náhradu - odcizení, poškození věci   ZDE
 • Žádost rodičů o náhradu - bolestného    ZDE
 • Hodnocení bolestného    ZDE

Klima školy
 • Klima školy – výsledky dotazníku  ZDE