Dokumenty

Škola
 • Koncepce rozvoje ZŠ pro období 2019 - 2022 ZDE
 • Školní řád (aktualizace k 3. 9. 2018) ZDE
 • Dodatek ŠŘ 1 - BOZ ZDE
 • Charakteristika ŠVP ZDE
 • Výroční zpráva 2019 - 2020  ZDE
 • Výroční zpráva O poskytování informací 2020  ZDE
 • Protokol o kontrole ČŠI  ZDE

Školní jídelna

 • Řád školní jídelny ZDE
 • Směrnice k dietnímu stravování ve školní jídelně ZDE
 • Přihláška k bezhotovostní úhradě stravného ZDE
 • Podrobné informace k bezhotovostní úhradě stravného ZDE

 

Školní družina

 • Řád školní družiny ZDE
 • Vzdělávací program školní družiny ZDE

 

Metodik prevence

 • Minimální preventivní program školy ZDE
 • Školní preventivní strategie školy  ZDE
 • Program proti šikanování ZDE
 
 
Žádosti
 
 • Žádost o uvolnění z vyučování DOC
 • Česká pojišťovna - hodnocení bolestného ZDE
 • Žádost o uvolnění z plavání ZDE
 • Žádost o uvolnění z TV ZDE
 • Žádost rodičů o náhradu škody   ZDE
 • Hodnocení bolestného    ZDE
Kronika školy 2017-2018