Cizojazyčné akce

16.11.2018
Snažíme se, aby výuka cizích jazyků na naší škole byla efektivní, ale také různorodá a zábavná.
Tradičně pořádáme v rámci cizích jazyků tyto akce:
 
září Evropský den jazyků (ve spolupráci s 1st ISO) + Den otevřených dveří do výuky cizích jazyků
říjen Halloween
prosinec Mezinárodní zkoušky žáků 8. a 9. ročníku v anglickém jazyce (KET a PET)
prosinec SCIO testy žáků 9. ročníku  z AJ a NJ
prosinec Děti dětem – spolupráce naší ZŠ s mateřskými školkami v okolí
prosinec Anglické divadelní představení
prosinec Den otevřených dveří, vánoční trhy s výstavkou dětských prací a vánočním koncertem
prosinec Vánoční koledování v cizích jazycích a češtině
duben Studijně-poznávací zájezd do Anglie / Německa / Francie
červen Besídky v cizích jazycích - vystoupení žáků na třídních schůzkách
červen Mezinárodní zkoušky žáků 8. a 9. ročníku v německém jazyce (Fit in Deutsch 1 a 2)
červen Mezinárodní zkoušky z angličtiny pro žáky 4. až 6. ročníku (YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers)