Cizojazyčné akce

06.09.2020
Snažíme se, aby výuka cizích jazyků na naší škole byla efektivní, ale také různorodá a zábavná.
Tradičně pořádáme v rámci cizích jazyků tyto akce:
 
září Evropský den jazyků + Den otevřených dveří do výuky cizích jazyků
říjen Halloween
prosinec Děti dětem – spolupráce naší ZŠ s mateřskými školkami v okolí
Anglické divadelní představení
Vánoční koledování v cizích jazycích a češtině
březen Mezinárodní zkoušky žáků 8. a 9. ročníku v německém jazyce (Fit in Deutsch 1 a 2)
Pretesty mezinárodních zkoušek z angličtiny pro 4. - 9. ročník
květen Studijně-poznávací zájezd do Velké Británie / Německa / Rakouska / Švýcarska / Francie
červen Besídky v cizích jazycích - vystoupení žáků na třídních schůzkách
Mezinárodní zkoušky z angličtiny pro žáky 4. až 9. ročníku (YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, Key for schools, Preliminary for schools, First for schools)