Mějte studium Vašich dětí pod kontrolou

Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace

Jsme základní škola s rozšířenou výukou jazyků.
 • Škola

  Jsme Školou širokých možností a naši žáci získávají komplexní vzdělání. Úspěšnost našich absolventů je tradičně vysoká. Od roku 1990 jsme školou s rozšířenou výukou cizích jazyků, cizí jazyk je vyučován od 1. ročníku. Podporujeme moderní trendy výuky, využíváme i metodu CLIL, jsme Přípravným centrem ke zkouškám Cambridge English.

 • Projekty

  Dotace a granty využíváme především k modernizaci výuky. Pracujeme na realizaci projektů podporovaných SMO, MSK, MŠMT a EU. Žáci se zapojují do různých školních projektů ve všech výukových předmětech.

 • Družina

  V ranních a odpoledních hodinách tráví žáci čas ve Školní družině, kde se věnují relaxaci, hrám, ale také rozvíjení dovedností formou zájmových kroužků a zapojením do celodružinových akcí. ŠD umožňuje žákům přípravu na vyučování. Výchovný program rozvíjí citovou, rozumovou a společenskou výchovu. Upevňuje zdraví a zdravý způsob života.

 • Jídelna

  Naše ŠJ poskytuje pro žáky, zaměstnance a soukromé osoby dopolední svačinky, obědy a dětem ŠD připravuje odpolední pitný režim. V období hlavních prázdnin zajišťujeme
  celodenní stravování pro zahraniční studenty.

Důležitá sdělení

Co důležitého se u nás ve škole děje? Zde se to jednoduše dozvíte.
 • ​„Hrdličky“ pěstují bylinky pro zdraví

  Jak vznikne dětská bylinková kuchařka? Chce to trošku fantazie a chuti zkusit něco nového i v období pandemie Covid – 19.  Žáci 7. A třídy ZŠ A. Hrdličky v Ostravě – Porubě se pod vedením vyučující přírodopisu Kristýny Szeterlákové pustili do práce a pěstování vlastních bylinek pro zdraví. Spolu pak využili vše, co se jim podařilo vypěstovat, k sepsání zdravé bylinkové kuchařky.
   V období jednoho...

 • CITY CAMP Ostrava

  Vážení rodiče, dovolujeme si vám nabídnout kvalitní náplň času pro vaše děti hned na začátku prázdnin. Organizace Young Life již po několikáté pořádá příměstský tábor přímo na ZŠ Aleše Hrdličky. Vaše děti čeká pestrý a zábavný program, a to od devíti hodin ráno až do šesti večer. Těšit se můžou nejen na nejrůznější workshopy, kreativní dílny a sportovní aktivity, ale především na hodiny angličtiny

  ...

 • DofE

  DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
  V letošním školní roce 2020/2021 se žáci 8. a 9. ročníku ZŠ A. Hrdličky účastní mezinárodního programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu). Tento program má za cíl rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti díky soustavnému plnění aktivit ve 4 oblastech: dovednost, pohyb, dobrovolnictví a dobrodružná expedice. Doba trvání programu je určena na...

 • Informace pro rodiče

  Vážení rodiče,
  na základě jednání vlády ČR dne 17.5.2021, informací  a opatření MZd a MŠMT bude od 24.5.2021 pokračovat obnovený provoz školy takto:

  • žáci 1. stupně - povinná prezenční výuka ve všech ročnících v běžném režimu bez rotací
  • žáci 2. stupně – povinná prezenční výuka ve všech ročnících v běžném režimu bez rotací
  • frekvence antigenního testování je stanovena na 1 x týdně
  ...

Ostatní aktuality