Mějte studium Vašich dětí pod kontrolou

Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace

Jsme základní škola s rozšířenou výukou jazyků.
 • Škola

  Jsme Školou širokých možností a naši žáci získávají komplexní vzdělání. Úspěšnost našich absolventů je tradičně vysoká. Od roku 1990 jsme školou s rozšířenou výukou cizích jazyků, cizí jazyk je vyučován od 1. ročníku. Podporujeme moderní trendy výuky, využíváme i metodu CLIL, jsme Přípravným centrem ke zkouškám Cambridge English.

 • Projekty

  Dotace a granty využíváme především k modernizaci výuky. Pracujeme na realizaci projektů podporovaných SMO, MSK, MŠMT a EU. Žáci se zapojují do různých školních projektů ve všech výukových předmětech.

 • Družina

  V ranních a odpoledních hodinách tráví žáci čas ve Školní družině, kde se věnují relaxaci, hrám, ale také rozvíjení dovedností formou zájmových kroužků a zapojením do celodružinových akcí. ŠD umožňuje žákům přípravu na vyučování. Výchovný program rozvíjí citovou, rozumovou a společenskou výchovu. Upevňuje zdraví a zdravý způsob života.

 • Jídelna

  Naše ŠJ poskytuje pro žáky, zaměstnance a soukromé osoby dopolední svačinky, obědy a dětem ŠD připravuje odpolední pitný režim. V období hlavních prázdnin zajišťujeme
  celodenní stravování pro zahraniční studenty.

Důležitá sdělení

Co důležitého se u nás ve škole děje? Zde se to jednoduše dozvíte.
 • Komunitní centrum Všichni spolu

  Žáky, kteří vytvořili video, jak se správně chovat v Komunitním centru Všichni spolu, přijel navštívit pan místostarosta Mgr.  Martin Tomášek, Ph.D. a ocenil jejich úsilí cyklodresy. 

  Video   ZDE
        

 • Informace pro rodiče

  Vážení rodiče,
  vláda ČR schválila změnu Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3. ledna 2022 takto:

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování
  ...

 • SOUTĚŽ PŘÍRODA S OTAZNÍKY

  Dne 7. prosince proběhla ve Středisku přírodovědců v Ostravě - Porubě přírodovědná soutěž „Příroda s otazníky“, které se zúčastnily žákyně 6. ročníku Kateřina Vaculíková, Miroslava Hastíková a Valérie Polášková.

  Děvčata soutěžila v teoretických i praktických znalostech na téma „Jak přežít zimu“ a reprezentovala naši školu skvěle!

  Ve své kategorii obsadila Kateřina Vaculíková 2. místo,

  ...

 • BADATELSKÉ ÚLOHY

  Žáci 9.A třídy Veronika Staňková, Jolana Zámečníková, Magdaléna Tkadlečková a David Matějka se zapojili do projektu Gymnázia Olgy Havlové „Badatelské úlohy v terénu“, chemické části. Společně se zabývali vlastnostmi oxidu uhličitého a jeho výrobou z přiložených surovin.
  Bádání dopadlo úspěšně, tým společnými silami vyrobil oxid uhličitý třemi způsoby.  Za své snažení a týmovou spolupráci byl celý...

Ostatní aktuality

Ukázky z fotogalerie školy a školních akcí

Proč právě naše škola?

 • Domluvit se je základ

  Kromě standardní výuky cizích jazyků spolupracujeme s rodilými mluvčími a organizujeme zahraniční studijní zájezdy.

 • Zdravý životní styl

  V naší škole organizujeme ozdravné pobyty, lyžařské kurzy a různé sportovní dny. Jsme zapojeni do školních projektů Mléko a mléčné výrobky a Ovoce a zelenina do škol.

 • Přípravné centrum ke zkouškám Cambridge English

  Žáci získávají perfektní přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám.

 • Jsme úspěšní v soutěžích

  Kvalita naší výuky je podložena četnými úspěchy žáků v humanitních, přírodovědných i sportovních soutěžích.

Partneři školy

Naše škola spolupracuje s mnoha partnery, kteří nám pomáhají ve zdokonalování nejen výuky

Kontaktujte nás

Napište nám zprávu,  email, zavolejte. Ozveme se zpět v co nejkratším termínu.
 • Adresa

  A. Hrdličky 1638/1
  708 00 Ostrava-Poruba

 • Kontaktní údaje

  Tel: 596 946 011, 725 548 021
  a.hrdlicky@zshrdlicky.cz
  IČ: 70984794
  DS: it5mqtv

 • Úřední hodiny

  Pondělí - Pátek
  8:00 - 15:00

 • Konzultace

  Každé 1. úterý v měsíci (kromě února) nebo na základě individuální domluvy