Mějte studium Vašich dětí pod kontrolou

Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace

Jsme základní škola s rozšířenou výukou jazyků.
 • Škola

  Jsme Školou širokých možností a naši žáci získávají komplexní vzdělání. Úspěšnost našich absolventů je tradičně vysoká. Od roku 1990 jsme školou s rozšířenou výukou cizích jazyků, cizí jazyk je vyučován od 1. ročníku. Podporujeme moderní trendy výuky, využíváme i metodu CLIL, jsme Přípravným centrem ke zkouškám Cambridge English.

 • Projekty

  Dotace a granty využíváme především k modernizaci výuky. Pracujeme na realizaci projektů podporovaných SMO, MSK, MŠMT a EU. Žáci se zapojují do různých školních projektů ve všech výukových předmětech.

 • Družina

  V ranních a odpoledních hodinách tráví žáci čas ve Školní družině, kde se věnují relaxaci, hrám, ale také rozvíjení dovedností formou zájmových kroužků a zapojením do celodružinových akcí. ŠD umožňuje žákům přípravu na vyučování. Výchovný program rozvíjí citovou, rozumovou a společenskou výchovu. Upevňuje zdraví a zdravý způsob života.

 • Jídelna

  Naše ŠJ poskytuje pro žáky, zaměstnance a soukromé osoby dopolední svačinky, obědy a dětem ŠD připravuje odpolední pitný režim. V období hlavních prázdnin zajišťujeme
  celodenní stravování pro zahraniční studenty.

Důležitá sdělení

Co důležitého se u nás ve škole děje? Zde se to jednoduše dozvíte.
 • EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ NA ZŠ A. HRDLIČKY

  Evropský den jazyků - European Day of Languages se slaví každoročně 26. září, na základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 2001 vydaného ke   konci Evropského roku jazyků, který Rada Evropy uspořádala společně s Evropskou unií. Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy.
  Dne 23.9.2022 se i naše škola připojila k tradičním oslavám tohoto svátku. Zástupci
  ...

 • Evropský den jazyků žáků 3. – 5. tříd

  Tradiční oslavu Evropského dne jazyků letos žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd se svými pedagogy propojili s Evropským školním sportovním dnem, na který jsme byli zaregistrováni, a jehož cílem bylo zapojit školu do fyzické aktivity #BeActive alespoň na 120 minut. Využili jsme příležitost a uspořádali Malé mistrovství Evropy v atletice.

   V průběhu září si třídy vybraly evropskou zemi, kterou...

 • Sběrový týden

  1. SBĚROVÝ TÝDEN
   
  SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU
   
   

   
  10.10. – 14.10. 2022
   
  Sběr starého papíru u vchodu do tělocvičny každý den od 7.30 hodin a každou přestávku během vyučování. Ukončení akce bude v pátek v 10.00 hodin.

 • Anglický jazyk pro rodiče a veřejnost

                 Na základě zájmu rodičů a široké veřejnosti budou ve školním roce 2022/2023 na ZŠ A. Hrdličky pokračovat kurzy jazyka anglického pro začátečníky a pro pokročilé. Prosíme zájemce o některý z těchto kurzů, aby svůj závazný zájem potvrdili nejpozději do 23. 9. 2022 ZŘ Petře Trunkátové na tel. č. 596 946 013 nebo 774 302639. Začátek kurzu 6. 10. 2022.
  Lektorka: Mgr. Petra...

Ostatní aktuality