Mějte studium Vašich dětí pod kontrolou

Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace

Jsme základní škola s rozšířenou výukou jazyků.
 • Škola

  Jsme Školou širokých možností a naši žáci získávají komplexní vzdělání. Úspěšnost našich absolventů je tradičně vysoká. Od roku 1990 jsme školou s rozšířenou výukou cizích jazyků, cizí jazyk je vyučován od 1. ročníku. Podporujeme moderní trendy výuky, využíváme i metodu CLIL, jsme Přípravným centrem ke zkouškám Cambridge English.

 • Projekty

  Dotace a granty využíváme především k modernizaci výuky. Pracujeme na realizaci projektů podporovaných SMO, MSK, MŠMT a EU. Žáci se zapojují do různých školních projektů ve všech výukových předmětech.

 • Družina

  V ranních a odpoledních hodinách tráví žáci čas ve Školní družině, kde se věnují relaxaci, hrám, ale také rozvíjení dovedností formou zájmových kroužků a zapojením do celodružinových akcí. ŠD umožňuje žákům přípravu na vyučování. Výchovný program rozvíjí citovou, rozumovou a společenskou výchovu. Upevňuje zdraví a zdravý způsob života.

 • Jídelna

  Naše ŠJ poskytuje pro žáky, zaměstnance a soukromé osoby dopolední svačinky, obědy a dětem ŠD připravuje odpolední pitný režim. V období hlavních prázdnin zajišťujeme
  celodenní stravování pro zahraniční studenty.

Důležitá sdělení

Co důležitého se u nás ve škole děje? Zde se to jednoduše dozvíte.
 • Obnovení provozu školy

  Vážení rodiče a naši žáci,
  chtěla bych Vás nově informovat, že dle vyvíjející se situace předpokládáme, že  provoz školy bude obnoven 15.9.2020.
  V provozu bude škola i školní jídelna.
  Jelikož nepředvídané organizační důvody znemožňují zabezpečení provozu
  ve všech odděleních školní družiny, bude zatím školní družina v provozu pouze pro žáky 1. - 3. ročníku.
  Dopolední svačiny nebudou ve dnech...

 • Provoz školy

  Vážení rodiče a naši žáci,
  chtěla bych Vás nově informovat, že dle vyvíjející se situace předpokládáme, že provoz školy bude přerušen nejméně do 14. 9. 2020.
  V provozu není škola, školní družina ani školní jídelna.
  V prostorách školy již probíhá dezinfekce.
  Jelikož nepředvídané organizační důvody znemožňují zabezpečení prezenční výuky žáků,
  škola přechází na distanční výuku.
                                                
  ...

 • Informace pro rodiče

  OŠETŘOVNÉ
  Od 7.9.2020 je uzavřena škola z důvodu nepředvídaných organizačních důvodů se schválením MŠMT.  Zákonní zástupci si můžou žádat  ošetřovné pro žáky do 10 let věku. Žádosti posílejte elektronickou cestou na e-mail
  a.hrdlicky@zshrdlicky.cz.
  V žádosti uvedete :  rodné číslo, jméno příjmení dítěte a třídu, kterou  navštěvuje.

   

 • Informace školní psycholožky

       Vážení rodiče, milí žáci a zaměstnanci školy.
       Všichni jsme se těšili na začátek nového školního roku, tak jak jej známe, bohužel máme před sebou malou překážku. Škola je uzavřená na neurčitou dobu, ale to nás nerozdělí. Společně vše zvládneme, online komunikaci již máme natrénovanou a postupně nám budou známy další informace, které nás uklidní a dodají jistotu.

  V současné době není...

Ostatní aktuality

Ukázky z fotogalerie školy a školních akcí

Proč právě naše škola?

 • Domluvit se je základ

  Kromě standardní výuky cizích jazyků spolupracujeme s rodilými mluvčími a organizujeme zahraniční studijní zájezdy.

 • Zdravý životní styl

  V naší škole organizujeme ozdravné pobyty, lyžařské kurzy a různé sportovní dny. Jsme zapojeni do školních projektů Mléko a mléčné výrobky a Ovoce a zelenina do škol.

 • Přípravné centrum ke zkouškám Cambridge English

  Žáci získávají perfektní přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám.

 • Jsme úspěšní v soutěžích

  Kvalita naší výuky je podložena četnými úspěchy žáků v humanitních, přírodovědných i sportovních soutěžích.

Partneři školy

Naše škola spolupracuje s mnoha partnery, kteří nám pomáhají ve zdokonalování nejen výuky

Kontaktujte nás

Napište nám zprávu,  email, zavolejte. Ozveme se zpět v co nejkratším termínu.
 • Adresa

  A. Hrdličky 1638/1
  708 00 Ostrava-Poruba

 • Kontaktní údaje

  Tel: 596 946 011, 725 548 021
  a.hrdlicky@zshrdlicky.cz
  IČ: 70984794
  DS: it5mqtv

 • Úřední hodiny

  Pondělí - Pátek
  8:00 - 15:00

 • Konzultace

  Každé 1. úterý v měsíci (kromě února) nebo na základě individuální domluvy