Mějte studium Vašich dětí pod kontrolou

Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace

Jsme základní škola s rozšířenou výukou jazyků.
 • Škola

  Jsme Školou širokých možností a naši žáci získávají komplexní vzdělání. Úspěšnost našich absolventů je tradičně vysoká. Od roku 1990 jsme školou s rozšířenou výukou cizích jazyků, cizí jazyk je vyučován od 1. ročníku. Podporujeme moderní trendy výuky, využíváme i metodu CLIL, jsme Přípravným centrem ke zkouškám Cambridge English.

 • Projekty

  Dotace a granty využíváme především k modernizaci výuky. Pracujeme na realizaci projektů podporovaných SMO, MSK, MŠMT a EU. Žáci se zapojují do různých školních projektů ve všech výukových předmětech.

 • Družina

  V ranních a odpoledních hodinách tráví žáci čas ve Školní družině, kde se věnují relaxaci, hrám, ale také rozvíjení dovedností formou zájmových kroužků a zapojením do celodružinových akcí. ŠD umožňuje žákům přípravu na vyučování. Výchovný program rozvíjí citovou, rozumovou a společenskou výchovu. Upevňuje zdraví a zdravý způsob života.

 • Jídelna

  Naše ŠJ poskytuje pro žáky, zaměstnance a soukromé osoby dopolední svačinky, obědy a dětem ŠD připravuje odpolední pitný režim. V období hlavních prázdnin zajišťujeme
  celodenní stravování pro zahraniční studenty.

Důležitá sdělení

Co důležitého se u nás ve škole děje? Zde se to jednoduše dozvíte.
 • Informace pro rodiče

  Vážení rodiče,
  ve dnech 25.10.2021 a 26.10.2021 nebudou na naší škole vyhlášeny volné dny pro žáky („ředitelské volno“). Odpolední výuka bude zrušena.
  Vzhledem k epidemické situaci a šíření nemoci Covid 19 doporučuje Krajská epidemiologická komise smysluplnou možnost, jak zmírnit skokový nárůst nemocných ve školách a školských zařízeních v rámci Moravskoslezského kraje, prodloužením doby
  ...

 • Vliv chemie na život člověka

  V souladu s Programem na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území města Ostravy se naše škola zapojila do projektu Vliv chemie na život člověka.
  Žáci prvního stupně realizují část projektu nazvanou Kvalita ovzduší. Konkrétně žáci ze třídy 4.C sledovali jeden týden na přelomu měsíce září a října stav ovzduší. Sledování porubského ovzduší bude pokračovat koncem měsíce listopadu a poté děti
  ...

 • SUIT-UP DAY

  Ve středu 13.10. se na naší škole v rámci projektu Hrdá škola konal SUIT-UP DAY.

   
   
   

 • Vítězný Porubajk

  V sobotu 9. října se po dvou letech v Ostravě - Porubě konal cyklistický závod Porubajk a žáci ZŠ Aleše Hrdličky se opět postavili na start.
  Kategorie základních škol závodila na trati dlouhé 38 km. Naše družstvo tvořili 3 žáci devátých tříd Matěj Vajda, Jan Harazim a Přemysl Hastík, doprovod jim dělal pan učitel Klos.
  I přes velmi chladné dopolední počasí závodníci v 11:00 odstartovali na...

Ostatní aktuality

Ukázky z fotogalerie školy a školních akcí

Proč právě naše škola?

 • Domluvit se je základ

  Kromě standardní výuky cizích jazyků spolupracujeme s rodilými mluvčími a organizujeme zahraniční studijní zájezdy.

 • Zdravý životní styl

  V naší škole organizujeme ozdravné pobyty, lyžařské kurzy a různé sportovní dny. Jsme zapojeni do školních projektů Mléko a mléčné výrobky a Ovoce a zelenina do škol.

 • Přípravné centrum ke zkouškám Cambridge English

  Žáci získávají perfektní přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám.

 • Jsme úspěšní v soutěžích

  Kvalita naší výuky je podložena četnými úspěchy žáků v humanitních, přírodovědných i sportovních soutěžích.

Partneři školy

Naše škola spolupracuje s mnoha partnery, kteří nám pomáhají ve zdokonalování nejen výuky

Kontaktujte nás

Napište nám zprávu,  email, zavolejte. Ozveme se zpět v co nejkratším termínu.
 • Adresa

  A. Hrdličky 1638/1
  708 00 Ostrava-Poruba

 • Kontaktní údaje

  Tel: 596 946 011, 725 548 021
  a.hrdlicky@zshrdlicky.cz
  IČ: 70984794
  DS: it5mqtv

 • Úřední hodiny

  Pondělí - Pátek
  8:00 - 15:00

 • Konzultace

  Každé 1. úterý v měsíci (kromě února) nebo na základě individuální domluvy