Mějte studium Vašich dětí pod kontrolou

Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace

Jsme základní škola s rozšířenou výukou jazyků.
 • Škola

  Jsme Školou širokých možností a naši žáci získávají komplexní vzdělání. Úspěšnost našich absolventů je tradičně vysoká. Od roku 1990 jsme školou s rozšířenou výukou cizích jazyků, cizí jazyk je vyučován od 1. ročníku. Podporujeme moderní trendy výuky, využíváme i metodu CLIL, jsme Přípravným centrem ke zkouškám Cambridge English.

 • Projekty

  Dotace a granty využíváme především k modernizaci výuky. Pracujeme na realizaci projektů podporovaných SMO, MSK, MŠMT a EU. Žáci se zapojují do různých školních projektů ve všech výukových předmětech.

 • Družina

  V ranních a odpoledních hodinách tráví žáci čas ve Školní družině, kde se věnují relaxaci, hrám, ale také rozvíjení dovedností formou zájmových kroužků a zapojením do celodružinových akcí. ŠD umožňuje žákům přípravu na vyučování. Výchovný program rozvíjí citovou, rozumovou a společenskou výchovu. Upevňuje zdraví a zdravý způsob života.

 • Jídelna

  Naše ŠJ poskytuje pro žáky, zaměstnance a soukromé osoby dopolední svačinky, obědy a dětem ŠD připravuje odpolední pitný režim. V období hlavních prázdnin zajišťujeme
  celodenní stravování pro zahraniční studenty.

Důležitá sdělení

Co důležitého se u nás ve škole děje? Zde se to jednoduše dozvíte.
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, přísp. org.
             
  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
  zejména pro budoucí prvňáčky
   
  úterý 19.3.2019  14:00 – 18:00 h

 • Podpořte hlasování - Srdce s láskou darované

  Hlasujte ZDE! Milí rodiče a přátelé školy!

  Podpořte prosím snahu našich osmáků a hlasujte pro ně v celostátní soutěži Srdce s láskou darované
  Třída 8.B se projektu účastní již třetím rokem a děti by si moc přály zažít atmosféru slavnostního vyhlašování v Praze, v prostorech Poslanecké sněmovny ČR. 
  Hlasovat lze z PC i telefonů, z každého zařízení však jen 1x. Budeme Vám moc vděční, pokud...

 • Zápis do 1. tříd - informace k zápisu , Desatero pro rodiče

  • Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky se uskuteční 19.3.2019 (14:00 – 18:00 h)
   
  • Zápis proběhne 
   • 1.4.2019 (13:00 – 18:00 h)
   • 2.4.2019 (16:00 – 18:00 h) – pro objednané zákonné zástupce
   
  • K zápisu je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě narozené v období: 1.9.2012 – 31.8.2013.
   
  • U zápisu zákonní zástupci předloží:
  1. rodný list dítěte
  ...

 • 23. - 28. 5. 2019 Studijně-poznávací zájezd do Walesu

  Vážení rodiče,
  termín 2. splátky zájezdu do Walesu je 25. 1. 2019 – přineste nebo pošlete po Vašem dítěti prosím do tohoto termínu 3000 Kč v hotovosti do školy p. uč. Renátě Holkové.
  Studijně-poznávají zájezd do Walesu (Oxford - Wales - Legoland) se uskuteční v termínu 23. - 28. 5. 2019 (čtvrtek - úterý). Zájezd je plně obsazen. Pokud chcete, aby Vaše dítě bylo zapsáno na seznam náhradníků,...

Ostatní aktuality

Ukázky z fotogalerie školy a školních akcí

Proč právě naše škola?

 • Domluvit se je základ

  Kromě standardní výuky cizích jazyků spolupracujeme s rodilými mluvčími a organizujeme zahraniční studijní zájezdy.

 • Zdravý životní styl

  V naší škole organizujeme ozdravné pobyty, lyžařské kurzy a různé sportovní dny. Jsme zapojeni do školních projektů Mléko a mléčné výrobky a Ovoce a zelenina do škol.

 • Přípravné centrum ke zkouškám Cambridge English

  Žáci získávají perfektní přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám.

 • Jsme úspěšní v soutěžích

  Kvalita naší výuky je podložena četnými úspěchy žáků v humanitních, přírodovědných i sportovních soutěžích.

Partneři školy

Naše škola spolupracuje s mnoha partnery, kteří nám pomáhají ve zdokonalování nejen výuky

Kontaktujte nás

Napište nám zprávu,  email, zavolejte. Ozveme se zpět v co nejkratším termínu.
 • Adresa

  A. Hrdličky 1638/1
  708 00 Ostrava-Poruba

 • Telefon a email

  Tel: 596 946 011, 725 548 021
  a.hrdlicky@zshrdlicky.cz

 • Úřední hodiny

  Pondělí - Pátek
  8:00 - 15:00

 • Konzultace

  Každé 1. úterý v měsíci (kromě února) nebo na základě individuální domluvy