Mějte studium Vašich dětí pod kontrolou

Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace

Jsme základní škola s rozšířenou výukou jazyků.
 • Škola

  Jsme Školou širokých možností a naši žáci získávají komplexní vzdělání. Úspěšnost našich absolventů je tradičně vysoká. Od roku 1990 jsme školou s rozšířenou výukou cizích jazyků, cizí jazyk je vyučován od 1. ročníku. Podporujeme moderní trendy výuky, využíváme i metodu CLIL, jsme Přípravným centrem ke zkouškám Cambridge English.

 • Projekty

  Dotace a granty využíváme především k modernizaci výuky. Pracujeme na realizaci projektů podporovaných SMO, MSK, MŠMT a EU. Žáci se zapojují do různých školních projektů ve všech výukových předmětech.

 • Družina

  V ranních a odpoledních hodinách tráví žáci čas ve Školní družině, kde se věnují relaxaci, hrám, ale také rozvíjení dovedností formou zájmových kroužků a zapojením do celodružinových akcí. ŠD umožňuje žákům přípravu na vyučování. Výchovný program rozvíjí citovou, rozumovou a společenskou výchovu. Upevňuje zdraví a zdravý způsob života.

 • Jídelna

  Naše ŠJ poskytuje pro žáky, zaměstnance a soukromé osoby dopolední svačinky, obědy a dětem ŠD připravuje odpolední pitný režim. V období hlavních prázdnin zajišťujeme
  celodenní stravování pro zahraniční studenty.

Důležitá sdělení

Co důležitého se u nás ve škole děje? Zde se to jednoduše dozvíte.
 • Nabídka kroužků - Kroužky Ostrava


  Leták s bližšíma informacema o nabízených kroužcích: ZDE

 • Dějepis

  V rámci pokusného ověřování proměny výuky dějin 20. století v českých školách jsme zapojeni do projektu Dějepis+. Cílem projektu je posunout žáky od memorování vědomostí k osvojování postupů, jak kriticky pracovat přímo s jejich zdroji, přemýšlet nad historickými událostmi a souvislostmi. V neposlední řadě se žáci naučí pracovat s webovou aplikací HistoryLab.

 • Informace pro rodiče

  Třídní schůzky 4.- 9.ročníku proběhnou dne 14.9.2021 v 16,30 h v kmenových třídách. Vstup do školy je rodičům povolen za dodržování hygienických pravidel (desinfekce rukou při vstupu do školy, nošení respirátoru) a vyloučení podezření na infekční choroby.

 • Anglický jazyk pro rodiče a veřejnost

  Na základě zájmu rodičů a široké veřejnosti budou ve školním roce 2021/2022 na ZŠ A. Hrdličky pokračovat kurzy jazyka anglického pro začátečníky a pro pokročilé. Kurzy mohou probíhat za dodržení všech hygienických pravidel a prohlášení o bezinfekčnosti všech účastníků. Prosíme zájemce o některý z těchto kurzů, aby svůj závazný zájem potvrdili nejpozději do 24. 9. 2021 ZŘ Petře Trunkátové na tel.

  ...

Ostatní aktuality

Ukázky z fotogalerie školy a školních akcí

Proč právě naše škola?

 • Domluvit se je základ

  Kromě standardní výuky cizích jazyků spolupracujeme s rodilými mluvčími a organizujeme zahraniční studijní zájezdy.

 • Zdravý životní styl

  V naší škole organizujeme ozdravné pobyty, lyžařské kurzy a různé sportovní dny. Jsme zapojeni do školních projektů Mléko a mléčné výrobky a Ovoce a zelenina do škol.

 • Přípravné centrum ke zkouškám Cambridge English

  Žáci získávají perfektní přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám.

 • Jsme úspěšní v soutěžích

  Kvalita naší výuky je podložena četnými úspěchy žáků v humanitních, přírodovědných i sportovních soutěžích.

Partneři školy

Naše škola spolupracuje s mnoha partnery, kteří nám pomáhají ve zdokonalování nejen výuky

Kontaktujte nás

Napište nám zprávu,  email, zavolejte. Ozveme se zpět v co nejkratším termínu.
 • Adresa

  A. Hrdličky 1638/1
  708 00 Ostrava-Poruba

 • Kontaktní údaje

  Tel: 596 946 011, 725 548 021
  a.hrdlicky@zshrdlicky.cz
  IČ: 70984794
  DS: it5mqtv

 • Úřední hodiny

  Pondělí - Pátek
  8:00 - 15:00

 • Konzultace

  Každé 1. úterý v měsíci (kromě února) nebo na základě individuální domluvy