Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace

Jsme základní škola s rozšířenou výukou jazyků.
 • Škola

  Jsme Školou širokých možností a naši žáci získávají komplexní vzdělání. Úspěšnost našich absolventů je tradičně vysoká. Od roku 1990 jsme školou s rozšířenou výukou cizích jazyků, cizí jazyk je vyučován od 1. ročníku. Podporujeme moderní trendy výuky, využíváme i metodu CLIL, jsme Přípravným centrem ke zkouškám Cambridge English.

 • Projekty

  Dotace a granty využíváme především k modernizaci výuky. Pracujeme na realizaci projektů podporovaných SMO, MSK, MŠMT a EU. Žáci se zapojují do různých školních projektů ve všech výukových předmětech.

 • Družina

  V ranních a odpoledních hodinách tráví žáci čas ve Školní družině, kde se věnují relaxaci, hrám, ale také rozvíjení dovedností formou zájmových kroužků a zapojením do celodružinových akcí. ŠD umožňuje žákům přípravu na vyučování. Výchovný program rozvíjí citovou, rozumovou a společenskou výchovu. Upevňuje zdraví a zdravý způsob života.

 • Jídelna

  Naše ŠJ poskytuje pro žáky, zaměstnance a soukromé osoby dopolední svačinky, obědy a dětem ŠD připravuje odpolední pitný režim. V období hlavních prázdnin zajišťujeme
  celodenní stravování pro zahraniční studenty.

Důležitá sdělení

Co důležitého se u nás ve škole děje? Zde se to jednoduše dozvíte.
 • Výtvarná soutěž OZO Ostrava

  U příležitosti akce EKOTÝDEN se naše škola zapojila do výtvarné soutěž Víme, co s odpady!
  Soutěž společnost OZO Ostrava vyhlásila u příležitosti 20 let provozu svého vlastního vzdělávacího zařízení - Centra odpadové výchovy.
   
  Z výtvarných prací, které tvořily třídy, byla odeslána díla některých třídních kolektivů a jednotlivců. Proto máme velkou radost, že práce třídního kolektivu 7. A se...

 • Škola v přírodě

  V týdnu od 15. do 19. 5. 2023 se 46 žáků 4. a 5. tříd zúčastnilo školy v přírodě v chatě Liptov na Ostravici. Po bezproblémové cestě nás čekalo ubytování v krásném prostředí Beskyd. Počasí nám bohužel moc nepřálo, bylo chladněji a den a půl v kuse pršelo. Proto jsme maximálně využívali slunečných dnů a trávili je venku. Během našeho pobytu jsme se vydali na vycházku do centra Ostravice do Ráje...

 • Školní výlet – Hukvaldy

  V pátek 19. května 2023 se 33 žáků třetích tříd se svými učitelkami a paní asistentkou vydalo na školní výlet. Vyjeli jsme v 8 hodin od Dílen DPO, naším cílem byla obec Hukvaldy. Původně zamýšlená zastávka v Kozlovicích, kde jsme chtěli navštívit starou školu, musela být pro zavření areálu Fojtství zrušena. Na doporučení pana řidiče jsme se zastavili v hukvaldském informačním centru, které je...

 • ​Školní výlet VIII. A, VIII. B

  Ve čtvrtek 25. května 2023 se konal školní výlet obou tříd osmého ročníku. Cílem výletu byly 2 exkurze – Muzeum papíru a prohlídka Ruční papírny ve Velkých Losinách a návštěva unikátní přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně v Jeseníkách.
  Cestou z Ostravy po hlavní silnici přes Opavu a Bruntál viděli žáci zeměpisné zajímavosti, mohli sledovat změnu krajiny od Opavské pahorkatiny, přes Nízký...

Ostatní aktuality

Ukázky z fotogalerie školy a školních akcí

Proč právě naše škola?

 • Domluvit se je základ

  Kromě standardní výuky cizích jazyků spolupracujeme s rodilými mluvčími a organizujeme zahraniční studijní zájezdy.

 • Zdravý životní styl

  V naší škole organizujeme ozdravné pobyty, lyžařské kurzy a různé sportovní dny. Jsme zapojeni do školních projektů Mléko a mléčné výrobky a Ovoce a zelenina do škol.

 • Přípravné centrum ke zkouškám Cambridge English

  Žáci získávají perfektní přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám.

 • Jsme úspěšní v soutěžích

  Kvalita naší výuky je podložena četnými úspěchy žáků v humanitních, přírodovědných i sportovních soutěžích.

Partneři školy

Naše škola spolupracuje s mnoha partnery, kteří nám pomáhají ve zdokonalování nejen výuky

Kontaktujte nás

Napište nám zprávu,  email, zavolejte. Ozveme se zpět v co nejkratším termínu.
 • Adresa

  A. Hrdličky 1638/1
  708 00 Ostrava-Poruba

 • Kontaktní údaje

  Tel: 596 946 011, 725 548 021
  a.hrdlicky@zshrdlicky.cz
  IČ: 70984794
  DS: it5mqtv

 • Úřední hodiny

  Pondělí - Pátek
  8:00 - 15:00

 • Konzultace

  Každé 1. úterý v měsíci (kromě února) nebo na základě individuální domluvy