Nepedagogičtí pracovníci

Jarmila Mahdalová - ekonomka školy 596 946 014
Ivona Kaspříková - referentka školy 596 946 011, 725 548 021
Václav Heczko - školník  
Úklid:  
Heršáková Vlasta  
Krupová Marcela  
Sasinová Jana  
Kozelská Jana  
Paździorová Marcela  
Školní jídelna:  
Marenčíková Irena - vedoucí školní jídelny 596 946 029
Petra Böhmová  
Lenka Geyerová  
Anna Chlappková  
Irena Ožanová  
Milena Valentová