Nepedagogičtí pracovníci

Mahdalová Jarmila - ekonomka školy 596 946 014
Kaspříková Ivona - referentka školy 596 946 011, 725 548 021
Štibrocha Pavel - školník 596 946 031

Úklid:

vrátnice: 596 946 030
Sasinová Jana  - vedoucí úklidu 596 946 032
Heršáková Vlasta   
Kozelská Jana    
Krupová Marcela   
Buzková Grazyna  

Školní jídelna:
 
Zaoralová Šárka - vedoucí školní jídelny 596 946 029
Nosaczynská Dana - hlavní kuchařka  
Hanselová Hana  
Böhmová Petra  
Valentová Milena