Pedagogický sbor

Vedení školy: Mgr. Hana Kazimirská- ředitelka školy 596 946 010 hana.kazimirska@zshrdlicky.cz
  PaedDr. Jana Burdová - zástupce ředitelky 596 946 012 jana.burdova@zshrdlicky.cz
  Mgr. Petra Trunkátová- zástupce ředitelky 596 946 013 petra.trunkatova@zshrdlicky.cz
       
Školní psycholog: Mgr. Alena Lazarová 596 946 024 alena.lazarova@zshrdlicky.cz
Výchovný poradce Mgr. Irena Moroňová 596 946 015 irena.moronova@zshrdlicky.cz
Metodici: PaedDr. Lenka Pitnerová - metodik prevence 596 946 015 lenka.pitnerova@zshrdlicky.cz 
  Ing. Kristýna Szeterlaková metodik EVVO 596 946 017 kristyna.szeterlakova@zshrdlicky.cz 
  Mgr. Radka Davidová - metodik ICT 596 946 018 radka.davidova@zshrdlicky.cz
       
Třídní učitelé 1. st.      
I.A Mgr. Libuše Skapová 596 946 026 libuse.skapova@zshrdlicky.cz
I.B Mgr. Jana Tichopádová 596 946 026 jana.tichopadova@zshrdlicky.cz
II.A Mgr. Lukáš Skřivánek 596 946 026 lukas.skrivanek@zshrdlicky.cz
II. B Mgr. Jana Wanderburgová 596 946 026 jana.wanderburgova@zshrdlicky.cz
III. A Mgr. Gabriela Sopůšková 596 946 021 gabriela.sopuskova@zshrdlicky.cz
III. B Mgr. Věra Macáková 596 946 021 vera.macakova@zshrdlicky.cz
III. C Mgr. Dana Vápeníčková 596 946 020 dana.vapenickova@zshrdlicky.cz
IV. A Mgr.  Ivana Střechová 596 946 020 ivana.strechova@zshrdlicky.cz
IV. B Mgr. Irena Wolkowinská  596 946 021 irena.wolkowinska@zshrdlicky.cz
V. A Mgr. Dagmar Blahová 596 946 019 dagmar.blahova@zshrdlicky.cz
V. B Mgr. Jana Holíková 596 946 019 jana.holikova@zshrdlicky.cz
       
Třídní učitelé 2. st.      
VI. A PaedDr. Lenka Pitnerová * 596 946 015 lenka.pitnerova@zshrdlicky.cz
VI. B Ing. Kristýna Szeterlaková * 596 946 017 kristyna.szeterlakova@zshrdlicky.cz
VII. A Mgr. Jan Škapa 596 946 027 jan.skapa@zshrdlicky.cz
VII.B Mgr. Hana Peková 596 946 022 hana.pekova@zshrdlicky.cz
VIII. A Mgr. Renáta Holková 596 946 023 renata.holkova@zshrdlicky.cz
VIII. B Mgr. Viktor Klos 596 946 027 viktor.klos@zshrdlicky.cz
VIII. C Mgr. Jana Sladká 596 946 023 jana.sladka@zshrdlicky.cz
IX.A Mgr. Marie Zaťková  596 946 018 marie.zatkova@zshrdlicky.cz
IX. B Mgr. Jana Malá 596 946 022 jana.mala@zshrdlicky.cz
       
Netřídní učitelé:      
  Mgr. Radka Davidová * 596 946 018 radka.davidova@zshrdlicky.cz
  Mgr. Nikol Hrubá 596 946 016 nikol.hruba@zshrdlicky.cz
  Mgr. Hana Kyzourová 596 946 016 hana.kyzourova@zshrdlicky.cz
  Mgr. Andrea Mezihoráková 596 946 016 andrea.mezihorakova@zshrdlicky.cz
  Mgr. Irena Moroňová * 596 946 015 irena.moronova@zshrdlicky.cz
  Bc. Lucie Slívová  596 946 018 lucie.slivova@zshrdlicky.cz
  * učitelé uvedeni již jednou výše    
       
Asistent pedagoga Mgr. Michaela Lesňáková 596 946 020 michaela.lesnakova@zshrdlicky.cz
Asistent pedagoga Mgr. Bohdana Nagy  596 946 016 bohdana.nagy@zshrdlicky.cz
Asistent pedagoga Kamila Mádlová 596 946 026 kamila.madlova@zshrdlicky.cz
Školní asistentka Andrea Dudová 596 946 025 andrea.dudova@zshrdlicky.cz
Školní družina:      
  Pavlína Zmijová - vedoucí vychovatelka 596 946 038 pavlina.zmijova@zshrdlicky.cz
  Irena Bochňáková 596 946 038 irena.bochnakova@zshrdlicky.cz
  Renáta Fiedorová 596 946 038 renata.fiedorova@zshrdlicky.cz
  Pavlína Motlochová 596 946 038 pavlina.motlochova@zshrdlicky.cz  
  Blanka Palicová 596 946 038 blanka.pekova@zshrdlicky.cz
  Markéta Gelnarová 596 946 038 marketa.gelnarova@zshrdlicky.cz