Pedagogický sbor

Vedení školy:    
  Mgr. Hana Kazimirská- ředitelka školy 596 946 010
  PaedDr. Jana Burdová - zástupce ředitelky 596 946 012
  Mgr. Petra Trunkátová- zástupce ředitelky 596 946 013
     
Školní psycholog: Mgr. Alena Schindlerová 596 946 024
Výchovný poradce Mgr. Irena Moroňová 596 946 015
Metodici: PaedDr. Lenka Pitnerová - metodik prevence 596 946 015
  Ing. Kristýna Szterlaková metodik EVVO 596 946 017
  Mgr. Jana Chmelařová - metodik ICT 596 946 018
     
Třídní učitelé 1. stupeň    
I.A Mgr. Lukáš Skřivánek  596 946 025
I.B Mgr. Jana Wanderburgová  596 946 026
II.A Mgr. Libuše Skapová  596 946 026
II. B Mgr. Jana Tichopádová 596 946 026
II. C Mgr. Dana Vápeníčková 596 946 019
III. A Mgr. Ivana Střechová 596 946 020
III. B Mgr. Irena Wolkowinská 596 946 021
IV. A Mgr. Dagmar Blahová  596 946 020
IV. B Mgr. Jana Holíková  596 946 020
V. A Mgr. Věra Macáková 596 946 021
V. B Mgr. Michaela Červenková 596 946 019
     
Třídní učitelé 2. stupeň    
VI. A Mgr. Jan Škapa  596 946 027
VI. B Mgr. Hana Peková  596 946 022
VII. A Mgr. Renata Holková 596 946 023
VII.B Mgr. Viktor Klos 596 946 027
VII.C Mgr. Barbora Bartošová  596 946 023
VIII.A Mgr. Marie Zaťková  596 946 018
VIII. B Mgr. Jana Malá 596 946 022
IX.A PaedDr. Lenka Pitnerová 596 946 015
IX. B Mgr. Andrea Mezihoráková 596 946 016
     
Netřídní učitelé:    
  Mgr. Nikol Hrubá 596 946 016
  Mgr. Jana Chmelařová 596 946 018
  Ing. Dana Macurová 596 946 017
  Ing. Mgr. Lenka Kotásková 596 946 017
  Ing. Kristýna Szeterlaková 596 946 017
     
Asistenti pedagoga:    
  Mgr. Michaela Lesňáková 596 946 021
  Bc. Kateřina Majková Hlubinková 596 946 021
     
     
     
Školní družina:    
  Pavlína Zmijová - vedoucí vychovatelka 596 946 038
  Irena Bochňáková 596 946 038
  Renáta Fiedorová
Markéta Gelnarová
596 946 038
596 946 038
  Pavlína Motlochová 596 946 038
  Blanka Palicová 596 946 038