Pedagogický sbor

 
Vedení školy:
  Mgr. Hana Kazimirská- ředitelka školy 596 946 010
  PaedDr. Jana Burdová - zástupce ředitelky 596 946 012
  Mgr. Petra Trunkátová- zástupce ředitelky 596 946 013
Pedagogové:
  Mgr. Irena Moroňová - výchovný poradce 596 946 015
  PaedDr. Lenka Pitnerová - metodik prevence 596 946 015
  Mgr. Lucie Kofránková - metodik EVVO 596 946 017
  Mgr. Jana Chmelařová - metodik ICT 596 946 018
Třídní učitelé 1. stupeň
I.A Mgr. Libuše Skapová 596 946 026
I.B Mgr. Jana Tichopádová 596 946 026
I.C Mgr. Dana Vápeníčková 596 946 019
II. A Mgr. Lukáš Skřivánek 596 946 025
II. B Mgr. Jana Wanderburgová 596 946 026
III. A Mgr. Zuzana Reichertová 596 946 019
III. B Mgr. Jana Holíková 596 946 020
IV. A Mgr. Věra Macáková 596 946 021
IV. B Mgr. Michaela Červenková 596 946 019
V. A Mgr. Ivana Střechová 596 946 020
V. B Mgr. Irena Wolkowinská 596 946 021
Třídní učitelé 2. stupeň
VI. A Mgr. Renata Holková 596 946 023
VI. B Mgr. Viktor Klos 596 946 027
VII. A Mgr. Denisa Agelová 596 946 018
VII.B Iva Bartoňková 596 946 016
VIII.A PaedDr. Lenka Pitnerová 596 946 015
VIII.B Mgr. Andrea Mezihoráková 596 946 016
IX.A Mgr. Jana Malá 596 946 022
IX.B Mgr. Jan Škapa 596 946 027
Netřídní učitelé:
  Mgr. Jana Chmelařová 596 946 018
  Mgr. Lucie Kofránková 596 946 017
  Mgr. Irena Moroňová 596 946 015
  Mgr. Libor Škop 596 946 024
  Mgr. Jana Tylová 596 946 022
  Mgr. Marie Zaťková 596 946 018
Asistenti pedagoga:
  Mgr. Dagmar Blahová 596 946 020
  Mgr. Michaela Lesňáková 596 946 021
  Bc. Kateřina Majková Hlubinková 596 946 016
  Martina Navrkalová 596 946 016
  Tereza Zmijová 596 946 0
Školní družina:
  Pavlína Zmijová - vedoucí vychovatelka 596 946 038
  Irena Bochňáková 596 946 038
  Renáta Fiedorová 596 946 038
  Hana Kožuchová 596 946 038
  Denisa Lažková 596 946 038
  Pavlína Motlochová 596 946 038
  Blanka Palicová 596 946 038
  Tereza Zmijová 596 946 026