Pedagogický sbor

Vedení školy: Mgr. Hana Kazimirská- ředitelka školy 596 946 010 hana.kazimirska@zshrdlicky.cz
  PaedDr. Jana Burdová - zástupce ředitelky 596 946 012 jana.burdova@zshrdlicky.cz
  Mgr. Petra Trunkátová- zástupce ředitelky 596 946 013 petra.trunkatova@zshrdlicky.cz
       
Školní psycholog: Mgr. Alena Schindlerová 596 946 024 alena.schindlerova@zshrdlicky.cz
Výchovný poradce Mgr. Irena Moroňová 596 946 015 irena.moronova@zshrdlicky.cz
Metodici: PaedDr. Lenka Pitnerová - metodik prevence 596 946 015 lenka.pitnerova@zshrdlicky.cz 
  Ing. Kristýna Szeterlaková metodik EVVO 596 946 017 kristyna.szeterlakova@zshrdlicky.cz 
  Mgr. Jana Chmelařová - metodik ICT 596 946 018 jana.chmelarova@zshrdlicky.cz
       
Třídní učitelé 1. st.      
I.A Mgr. Lukáš Skřivánek  596 946 025 lukas.skrivanek@zshrdlicky.cz
I.B Mgr. Jana Wanderburgová  596 946 026 jana.wanderburgova@zshrdlicky.cz
II.A Mgr. Libuše Skapová  596 946 026 libuse.skapova@zshrdlicky.cz
II. B Mgr. Jana Tichopádová 596 946 026 jana.tichopadova@zshrdlicky.cz
II. C Mgr. Dana Vápeníčková 596 946 019 dana.vapenickova@zshrdlicky.cz
III. A Mgr. Ivana Střechová 596 946 020 ivana.strechova@zshrdlicky.cz
III. B Mgr. Irena Wolkowinská 596 946 021 irena.wolkowinska@zshrdlicky.cz
IV. A Mgr. Dagmar Blahová  596 946 020 dagmar.blahova@zshrdlicky.cz
IV. B Mgr. Jana Holíková  596 946 020 jana.holikova@zshrdlicky.cz
V. A Mgr. Věra Macáková 596 946 021 vera.macakova@zshrdlicky.cz
V. B Mgr. Michaela Červenková 596 946 019 michaela.cervenkova@zshrdlicky.cz
       
Třídní učitelé 2. st.      
VI. A Mgr. Jan Škapa  596 946 027 jan.skapa@zshrdlicky.cz
VI. B Mgr. Hana Peková  596 946 022 hana.pekova@zshrdlicky.cz
VII. A Mgr. Renáta Holková 596 946 023 renata.holkova@zshrdlicky.cz
VII.B Mgr. Viktor Klos 596 946 027 viktor.klos@zshrdlicky.cz
VII.C Mgr. Barbora Bartošová  596 946 023 barbora.bartosova@zshrdlicky.cz
VIII.A Mgr. Marie Zaťková  596 946 018 marie.zatkova@zshrdlicky.cz
VIII. B Mgr. Jana Malá 596 946 022 jana.mala@zshrdlicky.cz
IX.A PaedDr. Lenka Pitnerová * 596 946 015 lenka.pitnerova@zshrdlicky.cz 
IX. B Mgr. Andrea Mezihoráková 596 946 016 andrea.mezihorakova@zshrdlicky.cz   
       
Netřídní učitelé:      
  Mgr. Nikol Hrubá 596 946 016 nikol.hruba@zshrdlicky.cz
  Mgr. Jana Chmelařová * 596 946 018 jana.chmelarova@zshrdlicky.cz
  Ing. Dana Macurová 596 946 017 dana.macurova@zshrdlicky.cz
  Mgr. Hana Kyzourová 596 946 017 hana.kyzourova@zshrdlicky.cz
  Ing. Kristýna Szeterlaková * 596 946 017 kristyna.szeterlakova@zshrdlicky.cz
  Mgr. Irena Moroňová * 596 946 015 irena.moronova@zshrdlicky.cz
  * učitelé uvedeni již jednou výše    
       
Asistent pedagoga Mgr. Michaela Lesňáková 596 946 021 michaela.lesnakova@zshrdlicky.cz
Asistent pedagoga Mgr. Bohdana Nagy  596 946 021 bohdana.nagy@zshrdlicky.cz
Školní asistentka Mgr. Simona Kožušníková 596 946 021 simona.kozusnikova@zshrdlicky.cz
       
Školní družina:      
  Pavlína Zmijová - vedoucí vychovatelka 596 946 038 pavlina.zmijova@zshrdlicky.cz
  Irena Bochňáková 596 946 038 irena.bochnakova@zshrdlicky.cz
  Renáta Fiedorová 596 946 038 renata.fiedorova@zshrdlicky.cz
  Pavlína Motlochová 596 946 038 pavlina.motlochova@zshrdlicky.cz  
  Blanka Palicová 596 946 038 blanka.pekova@zshrdlicky.cz
  Markéta Gelnarová 596 946 038 marketa.gelnarova@zshrdlicky.cz