Pedagogický sbor

Vedení školy: Mgr. Hana Kazimirská- ředitelka školy 596 946 010 hana.kazimirska@zshrdlicky.cz
  PaedDr. Jana Burdová - zástupce ředitelky 596 946 012 jana.burdova@zshrdlicky.cz
  Mgr. Petra Trunkátová- zástupce ředitelky 596 946 013 petra.trunkatova@zshrdlicky.cz
       
Školní psycholog: Mgr. Alžběta Al Seify 596 946 024 alzbeta.al.seify@zshrdlicky.cz
Výchovný poradce Mgr. Hana Holušová 596 946 015 hana.holusova@zshrdlicky.cz
Metodici: PaedDr. Lenka Pitnerová - metodik prevence 596 946 015 lenka.pitnerova@zshrdlicky.cz 
  Mgr. Andrea Mezihoráková - kariérový poradce 596 946 016 andrea.mezihorakova@zshrdlicky.cz
  Mgr. Jan Škapa - koordinátor nadání 596 946 027 jan.skapa@zshrdlicky.cz
  Ing. Kristýna Szeterlaková - metodik EVVO 596 946 017 kristyna.szeterlakova@zshrdlicky.cz 
  Bc. Pavlík Lukáš - metodik ICT 596 946 018 lukas.pavlik@zshrdlicky.cz 
       
Třídní učitelé 1. st.      
I.A Mgr. Lukáš Skřivánek 596 946 026 lukas.skrivanek@zshrdlicky.cz
I.B Mgr. Jana Wanderburgová 596 946 026 jana.wanderburgova@zshrdlicky.cz
II.A Mgr. Libuše Skapová 596 946 026 libuse.skapova@zshrdlicky.cz
II. B Mgr. Jana Tichopádová 596 946 026 jana.tichopadova@zshrdlicky.cz
III. A Mgr. Věra Macáková 596 946 021 vera.macakova@zshrdlicky.cz
III. B Mgr. Dana Vápeníčková 596 946 020 dana.vapenickova@zshrdlicky.cz
IV. A Mgr. Irena Wolkowinská 596 946 021 irena.wolkowinska@zshrdlicky.cz
IV. B Bc. Jana Sýkorová 596 946 019 jana.sykorova@zshrdlicky.cz
V. A Mgr. Zuzana Čajková 596 946 020 zuzana.cajkova@zshrdlicky.cz
V. B Mgr. Jana Holíková 596 946 019 jana.holikova@zshrdlicky.cz
       
       
Třídní učitelé 2. st.      
VI. A Mgr. Andrea Mezihoráková * 596 946 016 andrea.mezihorakova@zshrdlicky.cz
VI. B Mgr. Jan Škapa* 596 946 027 jan.skapa@zshrdlicky.cz
VI. C Mgr. Hana Peková 596 946 022 hana.pekova@zshrdlicky.cz
VII. A Mgr. Viktor Klos 596 946 027 viktor.klos@zshrdlicky.cz
VII.B Mgr. Marie Zaťková 596 946 018 marie.zatkova@zshrdlicky.cz
VIII. A Mgr. Irena Moroňová  596 946 015 irena.moronova@zshrdlicky.cz
VIII. B Mgr. Jana Malá 596 946 022 jana.mala@zshrdlicky.cz
IX. A PaedDr. Lenka Pitnerová *   596 946 015 lenka.pitnerova@zshrdlicky.cz
IX.B Ing. Kristýna Szeterlaková * 596 946 017 kristyna.szeterlakova@zshrdlicky.cz
       
       
Netřídní učitelé: Mgr. Hana Holušová * 596 946 023 hana.holusova@zshrdlicky.cz
  Mgr. Nikol Hrubá 596 946 016 nikol.hruba@zshrdlicky.cz
  Mgr. Petra Kratochvílová 596 946 018 petra.kratochvilova@zshrdlicky.cz
  Mgr. Hana Kyzourová 596 946 016 hana.kyzourova@zshrdlicky.cz
  Bc. Lukáš Pavlík* 596 946 018 lukas.pavlik@zshrdlicky.cz
       
  * učitelé uvedeni již jednou výše    
       
Asistent pedagoga Mádlová Kamila  596 946 021 kamila.madlova@zshrdlicky.cz
Asistent pedagoga Klapetková Lenka  596 946 020 lenka.klapetkova@zshrdlicky.cz
Školní asistentka Dudová Andrea  596 946 025 andrea.dudova@zshrdlicky.cz
       
Školní družina: Zmijová Pavlína - vedoucí vychovatelka 596 946 038 pavlina.zmijova@zshrdlicky.cz
  Bochňáková Irena  596 946 038 irena.bochnakova@zshrdlicky.cz
  FiedorováRenáta 596 946 038 renata.fiedorova@zshrdlicky.cz
  Motlochová Pavlína  596 946 038 pavlina.motlochova@zshrdlicky.cz  
  Gelnarová Markéta 596 946 038 marketa.gelnarova@zshrdlicky.cz
  Klapetková Lenka  596 946 038 lenka.klapetkova@zshrdlicky.cz
596 946 026