Pedagogický sbor

 
Vedení školy:
  Mgr. Hana Kazimirská- ředitelka školy  
  PaedDr. Jana Burdová - zástupce ředitelky  
  Mgr. Petra Trunkátová- zástupce ředitelky  
Pedagogové:
  Mgr. Irena Moroňová - výchovný poradce  
  PaedDr. Lenka Pitnerová - metodik prevence  
  Mgr. Lucie Kofránková - metodik EVVO  
  Mgr. Jana Chmelařová - metodik ICT  
Třídní učitelé 1. stupeň
I.A Mgr. Libuše Skapová  
I.B Mgr. Jana Tichopádová  
I.C Mgr. Dana Vápeníčková  
II. A Mgr. Lukáš Skřivánek  
II. B Mgr. Jana Wanderburgová  
III. A Mgr. Zuzana Reichertová  
III. B Mgr. Jana Holíková  
IV. A Mgr. Věra Macáková  
IV. B Mgr. Michaela Červenková  
V. A Mgr. Ivana Střechová  
V. B Mgr. Irena Wolkowinská  
Třídní učitelé 1. stupeň
VI. A Mgr. Renata Holková  
VI. B Mgr. Viktor Klos  
VII. A Mgr. Denisa Agelová  
VII.B Mgr. Iva Bartoňková  
VIII.A PaedDr. Lenka Pitnerová  
VIII.B Mgr. Andrea Mezihoráková  
IX.A Mgr. Jana Malá  
IX.B Mgr. Jan Škapa  
Netřídní učitelé:
  Mgr. Jana Chmelařová  
  Mgr. Lucie Kofránková  
  Mgr. Irena Moroňová  
  Mgr. Libor Škop  
  Mgr. Jana Tylová  
  Mgr. Marie Zaťková  
Asistenti pedagoga:
  Mgr. Dagmar Blahová  
  Mgr. Michaela Lesňáková  
  Bc. Kateřina Majková Hlubinková  
  Martina Navrkalová  
  Tereza Zmijová  
Školní družina:
  Pavlína Zmijová - vedoucí vychovatelka  
  Irena Bochňáková  
  Renáta Fiedorová  
  Hana Kožuchová  
  Denisa Lažková  
  Pavlína Motlochová  
  Blanka Palicová  
  Tereza Zmijová