Loučíme se s Andreou a Tomášem

27.06.2024
Zítra skončí jedna etapa v životě Školního parlamentu. Budeme se loučit s našimi úspěšnými žáky. Opouští nás Andrea Mihalečková a Tomáš Maňovský ze třídy 9.B, kteří nás zastupovali ve velkém “Porubském parlamentu”!  Zapojili se do mnoha akcí, kterých se sami účastnili nebo je dokonce organizovali. Jednalo se o sportovní turnaj ve vybíjené, různé pobytové nebo komunikační workshopy a aktivní působení v našem Školním parlamentu. Andrea a Tomáš vždy sdíleli svoje zajímavé zkušenosti s ostatními parlamenťáky a stali se pro ně vzorem.
Zde přikládáme jejich dokumentární fotografii!