Dotace a veřejné zakázky

projekt: Barevný svět na Hrdličkách

projekt: Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba

projekt: Podpora cizojazyčné výuky na ZŠ A. Hrdličky pro rok 2019/2020

projekt: Poskytnutí prostředků z rozpočtu SMO na podporu digitální výuky na rok 2020

projekt: Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

projekt: Škola otevřená světu

projekt: Ukončené projekty

projekt: Veřejné Zakázky