Dotace a veřejné zakázky

projekt: Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba

projekt: Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

projekt: Škola otevřená světu

projekt: Ukončené projekty

projekt: Veřejné Zakázky