Zpráva o ozdravném pobytu 2. a 3. ročníků

18.03.2019
Prostřední Bečva 250
11. 2. – 24. 2. 2019, třídy 2.A, 2.B, 3.A, 3.B
 
Ozdravný pobyt byl dotován příspěvkem z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší SMO.
Cesta na Prostřední Bečvu probíhala bez problémů, řidiči obou autobusů  jeli velmi bezpečně, vyjeli i dojeli jsme na místo dle plánu. Očekávala nás paní vedoucí Šutarová, pan provozní i animátoři. Ubytovali jsme se, animátoři dětem pomohli se zavazadly.
Po krátkém zabydlení jsme se sešli v jídelně, představili jsme dětem animátory. Poté jsme se naobědvali a po odpoledním klidu jsme šli všichni ven, proběhl první odpolední environmentální program s animátory sloužící k aklimatizaci dětí s lektory a prostředím. Po večeři byl na řadě večerní program a po večerce již děti ležely na pokojích.
 
Program celého pobytu zajišťovala agentura Outdoor and colours. Ozdravný pobyt se realizoval dle plánu, děti pobývaly co nejvíce v přírodě. Doprovodný program animátorů se nazýval Cesta kolem světa. A byla to cesta opravdu úžasná, děti procestovaly spoustu zajímavých zemí, např. Francii, Řecko, Egypt, Indii, Japonsko, Austrálii, Mexiko či USA. Pokud počasí pozlobilo, aktivity se modifikovaly a vznikl plnohodnotný program do vnitřních prostor. Každá třída měla svou animátorku.
 
Každé ráno před snídaní probíhala venku krátká tematická rozcvička. Byla vždy charakterizována zemí, do níž se ten den cestovalo. Např. Francie: rozcvička s baletkou, Řecko: olympijská rozcvička se zapalováním olymp.ohně, Indie: rozcvička s jogínem, Mexiko: rozcvička s Mexičanem a jeho ukulele apod.
 
Každodenní spolupráce pedagogů a animátorů byla na dobré úrovni. Animátoři měli vhodný, zajímavý, precizně připravený program a děti byly z programu nadšené. Pedagogové se části programu účastnili a s průběhem pomáhali. Večerní programy byly společné. Po domluvě mohly učitelky necelou hodinu po snídani a odpoledne hodinku před večeří pracovat s dětmi ve skupinách i jednotlivě. Děti vypracovávaly pracovní listy a soutěžily ve vědomostech. Soutěž skupin i jednotlivců byla součástí hodnocení a odměn celého pobytu poslední večer.
 
Absolvovali jsme dva celodenní výlety. V neděli 17. 2. jsme objednanými autobusy jeli do ZOO v Lešné, kde jsme si prohlédli po jednotlivých světadílech expozice zvířat a měli možnost si také pohladit a nakrmit mořské rejnoky. V místní ZOO prodejně si děti nakoupily i suvenýry pro své blízké.
Druhý výlet se uskutečnil ve středu 20. 2. místní MHD do nedalekého Rožnova p. R. Zde děti navštívily prodejnu Svět kamenů, absolvovaly exkurzi v Uniparu s výrobou i barvením svíček, prošly se po krásném rožnovském náměstí a nakonec se děti vyřádily na zdejším multifunkčním hřišti. Oba výlety i vzhledem k slunečnému počasí se opravdu vydařily.
 
Zdravotnice p. uč. Střechová se věnovala dětem velmi odpovědně, s vysokou empatií a naprosto svědomitě.
 
Pokoje byly čisté, sociální zařízení bylo po inovaci. Vybavení pokojů odpovídalo standardu.
 
Paní kuchařky vařily velice chutně a zdravě, jídlo nebylo přesolené ani překořeněné, skladba jídelníčku byla pestrá, vše domácí a chuťově vynikající, s každodenní chválou ze strany dětí i dospělých.. Po celý den měly děti ve varných nádobách teplý čaj i vodu se šťávou.
 
Počasí bylo přívětivé a zcela vhodné pro všechny venkovní aktivity. První dny sněžilo, pouze jedenkrát pršelo, jinak byla obloha prosluněná.
 
Pobyt jsme ukončili v neděli 24. 2. snídaní, poté vyhodnocením a dobalením. V 10 h přijel první autobus pro 3. ročníky a v 10. 30 h druhý autobus pro 2. ročníky. Cesta zpět proběhla opět bez problému a v naprostém pořádku. Do Ostravy jsme přijeli v souladu s plánem.
 
Celý pobyt lze zhodnotit kladně a jako velmi prospěšný. Velké poděkování patří paní Šutarové a kolektivu zaměstnanců za všestrannou vynikající péči v objektu. 
Mgr. Jana Holíková, vedoucí OZP