Zpestření výuky Prvouky ve třídě 3. B

02.04.2024
Do třídy 3.B přišel tatínek žáka Fandy Osohy, aby dětem vyprávěl o životě brouků a hlavně přinesl s sebou spoustu ukázek těchto živočichů. Všichni jsme se dověděli spoustu zajímavostí i zvláštností z jejich života. Například jsme nevěděli, že než se larvy zakuklí, trvá to i sedm let, a dospělí brouci žijí jen několik měsíců či týdnů. Z přednášky nás také zaujala informace o jedovatosti brouka s názvem majka fialová, která při nebezpečí vyloučí jedovatou tekutinu.
Děti si mohly prohlédnout velkou sbírku brouků a jejich spolužák Fanda jim ještě dlouho vyprávěl a předával své znalosti. Žáci byli z netradiční hodiny nadšení a chtěli ve výtvarné výchově kreslit brouky. Panu Osohovi a Fandovi děkujeme za výborný nápad obohatit dětem výuku!
 
Dana Vápeníčková, třídní učitelka