Zahraniční zájezd do Belgie a Anglie 2024

07.06.2024
Ve dnech 27.5.2024 – 1.6.2024 se uskutečnil studijně-poznávací zájezd do Belgie a Anglie ve spolupráci s CK Mondial zastoupenou Ing. Michalem Kunertem. Zájezdu se zúčastnilo 45 žáků 7.- 9. ročníku. Pedagogický dohled byl zajištěn 3 pedagogy, kteří měli žáky rozděleny do tří skupin – Mgr. Nikol Hrubá žáky 7. ročníku, Mgr. Petra Trunkátová žáky 8. ročníku a Mgr. Hana Holušová žáky 8.- 9. ročníku. Vedením zájezdu byla pověřena Mgr. Petra Trunkátová, která zajišťovala komunikaci s CK Mondial, průvodcem a koordinátorkou anglických rodin, Mgr. Hana Holušová vykonávala funkci zdravotníka.
Zahraniční zájezd byl zahájen v pondělí 27.5.2024 odjezdem z blízkosti školy. Následovala cesta přes Německo a Nizozemí do Belgie. V Belgii jsme zájezd zahájili návštěvou Atomia v Bruselu, ocelové stavby v městské části Laken. Znázorňuje model základní buňky krystalové mřížky železa zvětšený 165miliardkrát. Atomium nabízelo krásné výhledy na město a jeho interiér vizuální i zvukové efekty s možností relaxace. Slunečné počasí se však změnilo a prohlídka jednoho z nejkrásnějších měst Belgie Brugg proběhla za deště. Vyjížďku v lodičkách po belgických kanálech s anglickým výkladem jsme bohužel absolvovali v dešti s děštníky, ale tento zážitek jsme si nechtěli nechat ujít. I za nepříznivého počasí se žáci prošli malebnými uličkami historické části města a vyzkoušeli místní vyhlášené pralinky, hranolky a wafle. Po prohlídce následovala cesta do přístavu v Calais a ubytování v hotelu F1.
Ve středu 29.5.2024 jsme se po snídani v hotelu F1 vydali trajektem na britské ostrovy. Cesta trajektem trvala 90 minut a byla příjemným zážitkem. Následovala prohlídka vodního hradu Leeds Castle v malebném parku, který nabízel nejen krásné procházky, ale také atrakce pro děti i dospělé. Prohlídli jsme si interiér hradu a pokračovali průzkumem zahrad, vyzkoušeli si únikovou cestu z labyrintu a dozvěděli se mnoho nového o historii hradu a využití zahrad. Poté jsme se přesunuli na jižní pobřeží do oblasti mezi městy Seaford a Eastbourne, kde na nás čekala prohlídka útesů Seven Sisters. Jsou součástí národního parku South Downs.
Následovala krátká prohlídka města Brighton. Jednoho z největších a nejznámějších letovisek Velké Británie. Navštívili jsme Brighton Pier, s délkou 1 377 m, nejdelší molo celé Anglie tyčící se nad hladinou, které je centrem zábavy. Vychutnali jsme si procházku po promenádě, jízdu na kolotoči, ochutnávku tradičního fish and chips a atmosféru pouťových atrakcí. Na molu se konala celá řada filmových festivalů a významných akcí. Večer jsme přejeli na meating point na jihu Londýna, kde byly děti rozděleny dle rozpisu do hostitelských rodin a ubytovány. V hostitelských rodinách strávily večer a ráno po snídani jsme se sešli opět na meeting pointu k pokračování naplánovaného programu.
Ve čtvrtek 29.5. jsme odjeli na prohlídku prehistorické památky Stonehenge nacházející se 13 km severně od městečka Salisbury. Velmi proměnlivé anglické počasí si s námi pohrálo a při prohlídce tohoto komplexu menhirů a kamenných kruhů jsme totálně promokli. Usychali jsme při interaktivní výstavě v místním muzeu, kde jsme se také dozvěděli, že tyto sarsenové kameny udávají datum, roční období, pozici a fázi Měsíce, předpovídají úplněk, nov a zatmění. Po prohlídce zbytku nedaleké vesnice jsme pokračovali do Salisbury na prohlídku katedrály anglikánské církve, která se pyšní nejvyšší kostelní věží ve Velké Británii vysokou 123 metrů. Díky zdejší slavnostní mši nebyla možná prohlídka interiéru, proto jsme se přesunuli do města Winchester na prohlídku jedné z největších katedrál Anglie, s nejdelší chrámovu lodí mezi gotickými katedrálami v Evropě. Měli jsme štěstí, protože jsme se stali svědky písňového nácviku sboru katedrály. Následovala krátká prohlídka města, po které jsme se vrátili do hostitelských rodin.
V pátek 30.5. 2024 jsme podnikli celodenní prohlídku Londýna a hlavních památek. Zážitkem byl přejezd lanovkou nad řekou Temží s nádhernými výhledy. I přes velmi chladné a nepříznivé počasí jsme nadzemkou a metrem dojeli na nástupní místo na vyhlídkovou plavbu lodí po Temži, která skýtala nádherné pohledy na skvosty Londýna z říční hladiny, část City, moderní mrakodrapy (Shard, Gherkin, Walkie Talkie), proplouvali jsme kolem ohromných novostaveb jako je Londýnské oko, Tate Modern nebo Millenium Bridge, City Hall a další. Pěšky jsme absolvovali cestu do Westminster Abbey, Downing Street, Trafalgar Square, Leicester Square. Navštívili jsme také Chinatown, kde jsme využili možnosti najíst se v místním čínském bufetovém baru. Poté jsme prošli jedním z královských parků St. James´s Park s malým jezerem a viděli oficiální sídlo britského panovníka Buckingham Palace. Pokračovali jsme nadzemkou a metrem k opevnění Tower of London, seznámili se krátce s historií a večer jsme odjeli do přístavu Dover, kde jsme čekali na trajekt do Francie. Trajekt měl bohužel 90 zpoždění a díky obrovským vlnám byla cesta v noci pocitově nepříjemná. Cestu jsme všichni zvládli. Na noční tranzit do České republiky jsme díky těmto komplikacím vyrazili později. Cesta samotná probíhala bez dalších komplikací a podařilo se nám dodržet avizovaný předpokládaný návrat ke škole v sobotu večer v 19,15 h. Rozloučili jsme se a děti byly jmenovitě předány rodičům.
Zájezd lze celkově hodnotit jako velmi zdařilý a samotní žáci byli velmi spokojeni. Poznali spoustu zajímavých míst Belgie i Velké Británie, vyzkoušeli si své jazykové znalosti a dovednosti, navzájem se lépe poznali, naučili se samostatnosti, zodpovědnosti a krátce si také zkusili život v anglických rodinách, který se velmi odlišuje od českých. Po celou dobu zájezdu nebyly větší problémy s chováním, žáci převážně respektovali pokynů vyučujících a řídili se zásadami chování v hostitelských rodinách. Velmi příjemné bylo slyšet od anglické koordinátorky velkou chválu na chování a jazykové znalosti našich dětí s tím, že se s námi přišla rozloučit osobně do autobusu, poděkovala učitelům, průvodci i řidičům, a dokonce dětem poslala překvapení v podobě sladké odměny. Jediné, co se příliš nevydařilo, bylo počasí, ale i to je součástí poznání života ve Velké Británii. Jsme velmi rádi, že můžeme žákům poskytnou další příležitosti poznávat a využívat jazykové znalosti v praxi. V této tradici budeme dle možností pokračovat.