Vyhodnocení Matematického klokana kategorie Klokánek

24.03.2023
Dne 20. března 2023 se naše škola zapojila do mezinárodní soutěže Matematický klokan. V kategorii Klokánek soutěžilo pouhých 15 dobrovolníků z řad žáků čtvrtých a pátých tříd. Amálie Klosová, Matyáš Wloch a Santiago Čureja reprezentovali třídu IV. A, za IV. B soutěžili Ondřej Salomon, Jakub Babiš, Polina Mazghras, Aneta Pejčochová a Sofie Pyšová. Třída V. B byla zastoupena nejpočetněji, a to Terezou Hubičkovou, Lenkou Kovářovou, Oliverem Jarošem, Janou Koubovou, Jůlií Glasovou, Alžbětou Kotalovou a Petrem Stachelem. Dvě žákyně ze třídy V. C se sice registrovaly, ale soutěžit nedorazily.
Cílem soutěže bylo během 60 minut vybrat správné odpovědi 24 slovních úloh a vyznačit je do připravené karty. Úlohy byly hodnoceny 3, 4 a 5 body. Za chybnou odpověď byl odečten jeden bod. Za nezodpovězenou úlohu žáci body neztratili ani nezískali. Všem počtářům bylo na začátku přiděleno 24 bodů. Maximálně mohli získat 120 bodů.
 
Nejlepšími řešitelkami se staly:
  1. Jana Koubová                                 (V. B)             86 bodů
  2. Amálie Klosová                               (IV. A)            73 body
  3. Sofie Pyšová                                    (IV. B)            70 bodů
 
 

Výherkyním gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.
 
Ostrava-Poruba 20. 3. 2023                                                              Mgr. Irena Wolkowinská