Třeťáci na výletě

31.05.2024
Děti z třetích tříd jely na školní výlet 29. 5. do Liščího mlýna ve Frenštátě pod Radhoštěm. Výlet s indiánskou tematikou začal za podmračeného počasí, což nám nevadilo, bylo to lepší než horko. Naštěstí nepršelo. Programem nás provázely dvě indiánky – studentky. Program měly velmi dobře připravený a děti byly z indiánských aktivit nadšené. Například luštily indiánské písmo, střílely z luku, jezdily na koni a prohlídly si indiánskou vesnici a dokonce si za zvuku bubnů zatančily indiánské tance. Všechny děti i učitelky si vyrobily indiánskou čelenku. Všechny děti byly spokojené, šťastné, rozesmáté.

Dana Vápeníčková, Věra Macáková, Andrea Dudová