Školní kolo Zeměpisné olympiády 2019/2020

19.02.2020

Soutěž proběhla v posledním lednovém týdnu. Soutěžili žáci ze 6.-9.ročníků. Garantem kategorie A a B (6. a 7. ročník) je pan učitel Viktor Klos a garantem kategorie C (8. a 9. ročník) je paní učitelka Lenka Pitnerová. Zhodnocení soutěže provedou vyučující v hodinách zeměpisu.

Odkaz na webové stránky Zempěpisné olympiády: https://www.zemepisnaolympiada.cz/aktualni-rocnik.phtml 


Výsledková listina:
Kategorie A:
*6. ročník:*
1. Lukáš Slezák 6. A
2. Marie Hudečková 6. A
3. Sofie Lípová 6. A

Kategorie B:
*7. ročník*
1. Matěj Kučera 7. A
2. Riana Václavíková 7. A
3. Kristýna Klimková 7. A
 
Kategorie C
*8. a 9. ročník:*
1. Matěj Ondo 9. B
2. Michal Marek 8. A
3. Radim Václavík 9. A
 
Do okresního kola, které se koná dne 26. února 2020 ve Středisku volného času v Ostravě, postoupili vítězové školního kola v každé kategorii.
Naši školu budou reprezentovat chlapci Jan Slezák, Matěj Kučera a Matěj Ondo. Soutěžící, kteří se umístili na 2. místě, jsou náhradníky v případě, že onemocní žák, který zvítězil. PaedDr. Lenka Pitnerová, Mgr. Viktor Klos