Školní kolo Zeměpisné olympiády

03.02.2020

Soutěž proběhla v posledním lednovém týdnu. Soutěžili žáci ze 6.-9.ročníků. Garantem kategorie A a B (6. a 7. ročník) je pan učitel Viktor Klos a garantem kategorie C (8. a 9. ročník) je paní učitelka Lenka Pitnerová. Zhodnocení soutěže provedou vyučující v hodinách zeměpisu.

Výsledková listina je zde

Odkaz na webové stránky Zempěpisné olympiády: https://www.zemepisnaolympiada.cz/aktualni-rocnik.phtml 

Děkujeme - zeměpisáři :-))))))