Škola v přírodě 2024

30.05.2024
Škola v přírodě
13.5. – 17.5. 2024                               
V pondělí 13. května odjely třídy IV.A a IV.B na školu v přírodě. Cílem byla krásná krajina Beskyd na Horní Bečvě. Celý týden jsme strávili v pěkném hotelu Cherry, který byl v těsné blízkosti přehrady.
Pak již začal program, který zahrnoval nejen úvodní poučení o bezpečnosti a pravidlech, ale také výuku, procházky v přírodě, různé zábavné hry a soutěže. Po celý týden jsme se učili český jazyk, anglický jazyk, také matematiku a vlastivědu, ale hlavně přírodovědu. Tu jsme se učili v přírodě, poznávali jsme okolí přehrady, vodní živočichy, rostliny v okolí. Děti se také dozvěděly spoustu zajímavostí o různých rostlinách, které jsme nacházeli v okolí. Za ten týden děti zvládly Kamzičí stezku, která vedla kolem lomu, z vyhlídek jsme si prohlédli celé okolí nejen Horní Bečvy. Ve středu jsme se vypravili na Sachovu studánku, která má výbornou vodu a pak jsme pokračovali na procházku do lesa, kde si děti postavily chaloupky pro skřítky.
I naše večerní programy byly pestré. V pondělí jsme měli Pyžamovou párty, kde jsme se začali učit různé písničky, pak byl večer deskových her, karneval, a dokonce i noční hru. Děti se rozdělily do dvojic a měly za úkol najít ve vymezeném prostoru věty a v nich vyhledat ukrytý hudební nástroj. I přes počáteční obavy některých dětí si nakonec všichni noční hru užili. Týden utekl jako voda a už tady byl pátek. Takže začalo balení a kontrolování pokojů. A na závěr ještě proběhlo vyhodnocení všech her a soutěží, ocenění vítězů, rozdávání odměn všem dětem za to, jak skvěle zvládly celý týden. Všechny děti si zaslouží pochvalu za dobrou práci při výuce, při hrách a soutěžích, také za to, jak skvěle zvládly celý týden bez rodičů. A po výborném obědě jsme všechny děti, kufry i pedagogy naložili do autobusu a za deště se vraceli domů. Náš příjezd již netrpělivě vyhlíželi rodiče, kteří si převzali své děti i zavazadla.
Celý týden probíhal podle připraveného programu, a dokonce i počasí nám přálo. Chtěla bych pochválit nejen všechny děti, ale i pedagogický doprovod, který výborně spolupracoval a vzájemně se doplňoval. Všichni jsme si ten týden užili a máme spoustu zážitků, na které budeme rádi vzpomínat.
Bc. Jana Sýkorová