Prima pokusy ve 4. třídách

21.12.2018
Třídy 4. A i 4. B v pátek 21. 12. 2018 přivítaly hosta p. Dagmar Gluchovou, která si pro nás připravila zábavně vzdělávací program Prima pokusy s Vánočním programem.
Ve dvouhodinovém programu nejdříve děti samy zhlédly zajímavé chemické a fyzikální pokusy např. pokus se zapálenou špejlí, zhasínání plamene oxidem uhličitým, výroba pěnové barevné sopky. Některé pokusy si pak samy zkusily - vyrobily chladivý sáček pomocí vody, kyseliny citronové a jedlé sody.
V druhé části programu si samy zahrály na vědce se speciálními papírovými brýlemi a zabývaly se rozkládajícím se světlem, pak barvily papír netradičním způsobem na papírových talířích bílou pěnou a speciálními barvami. Papíry si pak odnesly domů na památku.
Na závěr programu si děti vyrobily a ozdobily umělý sníh, při kterém si zopakovaly barvy duhy a míchání barev, které velmi šikovně zvládly.
Formou zábavných pokusů a různorodých aktivit si děti rozšířily své znalosti a seznámily se se základními fyzikálními a chemickými jevy.  Mgr. Věra Macáková