Národní setkání Europe goes local 2024

05.04.2024
Výjezd zástupců Školních parlamentů z ČR do Prahy na setkání v rámci neformálního vzdělávání
 
Ve dnech 22.-24.3.2024 se uskutečnilo setkání zástupců školních parlamentů ČR. Zástupkyní Školního parlamentu ZŠ A. Hrdličky 1638 byla Andrea Mihalečková z IX.B třídy. Setkání bylo realizováno ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce zastoupené Pavlem Linzerem. Za PDMMO se účastnil David Kaszper, předseda Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy.
Mladí lidé se seznámili s projektovým managementem a absolvovali přednášku na téma motivace mladých lidí. V druhém bloku workshopů pracovali s tématy sketchnoting a základy argumentace. Závěrečný den setkání byl věnován možnostem zapojení do programu Erasmus – mládež a seznámení s Evropským sborem solidarity. Přínosná byla práce na vlastních i společných projektech.
Pro naši zástupkyni bylo toto národní setkání příležitostí k seznámení se s mladými lidmi z různých částí České republiky, k navázání kontaktů, seznámení se se zajímavými možnostmi osobního rozvoje, získání více informací o projektové práci a o způsobech motivace dalších členů Školního parlamentu k realizaci nových aktivit a akcí. V neposlední řadě to byla možnost k navázání nových přátelství.