Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba

20.12.2018
 

Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba – počítačové učebny + odborné učebny a kmenové třídy

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00764

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Ve dvanácti základních školách, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba, byl úspěšně zrealizován projekt „Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba – počítačové učebny  + odborné učebny a kmenové třídy“. V porubských základních školách tak vzniklo celkem 27 multimediálních učeben, 10 počítačových učeben a jedna jazyková laboratoř.

Díky tomuto projektu mají žáci i pedagogové k dispozici nové a moderně vybavené učebny, které umožňují realizovat základní vzdělání tak, aby odpovídalo současné úrovni technického vývoje a umožňovaly využívat moderní výukové metody dle aktuálních trendů.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, název projektu Škola širokých možností  - výsledek výzvy k podávání nabídek: ZDE

Naše škola získala v rámci tohoto projektu  novou počítačovou učebnu pro 1. stupeň vybavenou 16 počítači, interaktivní tabulí s ozvučením a novým nábytkem. Učebna je připojena ke školní síti a internetu.
Dále byly v rámci projektu vybudovány učebny pro výuku anglického a německého jazyka. Obě nové jazykové multimediální učebny jsou vybaveny počítačem, interaktivní tabulí s dataprojektorem a ozvučením a jsou připojeny ke školní síti a k internetu.

Virtuální prohlídka učebny na stránkách MOb Poruba.