Také my milujeme poezii

05.06.2024
Ve čtvrtek 16. května 2024 se v naší školní knihovně uskutečnila dlouho očekávaná recitační soutěž, jíž se zúčastnili žáci a žákyně II. stupně. Velmi nás potěšilo, že účast dětí byla velká. Hodnocení originálních výkonů se ujaly paní učitelky Mgr. Hana Peková, Mgr. Irena Moroňová a Mgr. Jana Malá. V knihovně jsme přivítali žáky a žákyně 6. až 8. ročníků, přičemž nejvyšší počet recitátorů a recitátorek se objevil ve třídách 7.B a 6.A, celkem se jednalo o 16 dětí.
A kdo tentokrát zvítězil? První místo získala tradiční a zajímavá recitátorka Nikol Kormanová, která si pro nás připravila báseň Petra Bezruče Ostrava. Druhé místo obsadila velmi talentovaná a originální Sára Hoferková, která nás velmi příjemně překvapila recitací své vlastní básně a třetí místo získala Ela Mojžíšová díky recitaci básně Jiřího Wolkera Poštovní schránka. Samozřejmě také ostatní žáci a žákyně prezentovali kvalitní a působivé přednesy poezie.
Všichni jsme prožili inspirativní literární odpoledne a děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas, energii a nadšení poezii.
 
Hana Peková