HASÍK na Hrdličkách

26.11.2023
V průběhu listopadu proběhla na naší škole setkání členů porubského Hasičského záchranného sboru se žáky 6. ročníku. Cílem těchto setkání bylo poskytnout dětem užitečné informace o základech požární bezpečnosti, správném chování v případě vzniku mimořádné události, rizicích spojených s nesprávným používáním spotřebičů v domácnosti a prevenci požárů v přírodě. Žáci se také dozvěděli, jak správně používat hasicí přístroje a jak efektivně a klidně reagovat v krizových situacích. Tato zajímavá akce žáky jednak bavila, ale především jim poskytla užitečné informace, které mohou v budoucnu přispět nejen k jejich osobní bezpečnosti, ale také k ochraně životů a zdraví svých blízkých.
Děkujeme Hasičskému záchrannému sboru za jejich cenný přínos a ochotu podílet se na vzdělávání našich žáků.