EU peníze školám - šablony 1

20.12.2018

Naše škola je aktivně zapojená do projektu EU peníze školám.

PUBLICITA

  • Investice do ICT: ZDE
  • DUM v rámci šablony III/2:

ročník

předmět

tematický okruh

kontakt na autora

3.

Český jazyk

Literární výchova

demeterova.m@seznam.cz

 

3., 5.

Český jazyk

Jazyková výchova

dana.vapenickova@email.cz

 

3., 5.

Český jazyk

Komunikační a slohová výchova

dana.vapenickova@email.cz

 

3., 4., 5.

Matematika

Číslo a početní operace

Závislosti, vztahy a práce s daty

Geometrie v rovině a v prostoru

janaburdova@email.cz

3., 4.

Prvouka, Přírodověda

Rozmanitost přírody

(živá příroda)

veramacakova@centrum.cz

dana.vapenickova@email.cz

3., 4.

Prvouka, Přírodověda

Rozmanitost přírody

(neživá příroda)

ska.li@centrum.cz

3., 4., 5.

Prvouka, Vlastivěda

Naše vlast

JaneHolik@seznam.cz

dana.vapenickova@email.cz

4., 5.

Vlastivěda

Místo, kde žijeme

Lidé a čas

janaburdova@email.cz

3., 4., 5.

Výtvarná výchova

Umělecké slohy

Kultura odívání

Kniha a ilustrátor

Poznatky z výtvarné kultury

Míchání barev

Výtvarné techniky

janaburdova@email.cz

6. – 9.

Český jazyk a literatura

Jazyková výchova

jana.mala@zshrdlicky.cz

 

liborskop@seznam.cz

6. – 9.

Český jazyk a literatura

Komunikační a slohová výchova

jana.mala@zshrdlicky.cz

 

liborskop@seznam.cz

6. – 9.

Český jazyk a literatura

Literární výchova

 

jana.mala@zshrdlicky.cz

 

liborskop@seznam.cz

 

 

7.

Matematika

Číslo a proměnná

Závislosti, vztahy a práce s daty

Geometrie v rovině a v prostoru

Finanční matematika

 

skapajan@centrum.cz

 

9.

Matematika

Závislosti, vztahy a práce s daty

Geometrie v rovině a v prostoru

Finanční matematika

 

jana.kostkova87@gmail.cz

 

6., 8.

Matematika

Číslo a proměnná

Geometrie v rovině a v prostoru

j.chmelarova@centrum.cz

 

skapajan@centrum.cz

 

8. - 9.

Chemie

Oddělování složek směsi

Voda

Chemické prvky

Chemické rovnice

Neutralizace

Názvosloví

Energie a paliva

Deriváty uhlovodíků

Přírodní látky

Vitaminy

byreta@seznam.cz

6., 7., 9.

Přírodopis

Savci
Geologická období
Buňka
Ptáci
Ostnokožci
Nerosty
Ptáci
Měkkýši

byreta@seznam.cz

8.

Přírodopis

Biologie člověka

hana.kazimirska@zshrdlicky.cz

 

7.

Zeměpis

Regiony světa - Amerika

zeman.vojtech@seznam.cz

 

7.

Zeměpis

Regiony světa - Evropa

zeman.vojtech@seznam.cz

 

7.

Zeměpis

Regiony světa - Asie

 

zeman.vojtech@seznam.cz

 

8.

Zeměpis

Geografie České republiky

lenkapitnerova@atlas.cz

 

8.

Zeměpis

Regiony České republiky

lenkapitnerova@atlas.cz

 

9.

Zeměpis

Geografie světa

lenkapitnerova@atlas.cz