Dobrý skutek na Vánoce – příspěvek na konto adventních koncertů

13.12.2022
Že mají srdce na pravém místě dokázali žáci 8.A. Aktivně se účastnili vánočního jarmarku, vyráběli doma i ve škole, nadšeně prodávali, a to vše proto, že se rozhodli výtěžek odeslat na konto adventních koncertů, které každoročně vysílá Česká televize. Máme obrovskou radost, že se nápad podařilo zrealizovat a dotáhnout až do konce. Veliké díky všem žákům i rodičům 8.A, ale také všem ostatním rodičům a pedagogům, kteří na jarmarku podpořili nakoupením nějakého výrobku zmíněnou třídu, a tak přispět na tento tradiční charitativní projekt. Jako třídní jsem byla velmi dojatá, když se v neděli 11.12. v podvečer na obrazovce objevila naše třída a škola, že jsme přispěli na dobrou věc. Ve škole aktuálně probíhá i další dobročinná sbírka na podporu nemocných dětí, takže i další žáci mohou přispět.

                                                                                                                                                                                                                                         PaedDr. Lenka Pitnerová, školní metodik prevence