Buď oukej na netu

01.02.2023
Projekt Školního parlamentu za finanční podpory SMO
 
Cílem projektu Buď oukej na netu bylo vytvořit a proškolit skupinu peer aktivistů a následně zrealizovat preventivní peer programy pro žáky čtvrtého a pátého ročníku naší školy zaměřené na téma bezpečného internetu a prevenci kyberšikany.  Zároveň jsme si prostřednictvím realizace projektu chtěli vyzkoušet, jak práce s peer aktivisty funguje, jak ji správně nastavit a jaký efekt peer programy v oblasti primární prevence přináší.
26. a 27. 1. 2023 proběhla první setkání žáků 9. ročníku se žáky 4. ročníku v rámci projektu Školního parlamentu Buď oukej na netu, který finančně podpořilo Statutární město Ostrava. Peer program je zaměřen na problematiku kyberšikany.  Jeho hlavním principem je aktivní zapojení starších žáků s cílem formovat postoje těch nejmladších a upozornit je na rizikové chování a jeho důsledky.
 Při prvních setkáních jsme se věnovali teoretickému vymezení problematiky kyberšikany, seznámili jsme děti se základními rysy a typy kyberšikany. Došlo k aktivnímu zapojení žáků čtvrtého ročníku a je zřejmé, že žáci reagují velmi spontánně a nebojí se o aktuálních tématech otevřeně hovořit. Při druhém z nich byl osobně přítomen pan David Kaszper, Předseda parlamentu dětí a mládeže města Ostravy, který přípravu našich žáků i samotný průběh velmi kladně hodnotil.  Žákovský tým IX.A třídy pod vedením Mg. Petry Trunkátové bude pokračovat v dalších setkáních s připravenými zásadami bezpečného internetu, s radami, jak lze kyberšikaně předcházet a jak ji řešit, když se s ní již setkáme.
 
Mgr. Petra Trunkátová