BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! PROJEKTY ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ Projekt: Let´s dance! Škola tančí

06.05.2024
Projekt byl realizován na ZŠ A. Hrdličky v časovém období od ledna do dubna 2024 s vyhodnocením v měsíci květnu. Byl koncipován do devadesátiminutových schůzek jedenkrát týdně v tělocvičně školy. Taneční kroužek vedla p. uč. Petra Trunkátová, ale na přípravě některých choreografií se podíleli i žáci. Šlo o týmovou práci. Součástí tanečních hodin byly i rozcvičky, výuka tanečních kroků, příprava tanečních kompozic a choreografií. Cílovou skupinou byli žáci 2.-8. ročníku s tím, že na projektu se účastnili významnou měrou i další žáci 9. ročníku. Cílem bylo připravit vybranou skupinu žáků k závěrečnému tanečnímu vystoupení.
Škola se stala od ledna 2024 ve středy po dobu 4 měsíců tanečním parketem i pro ty, kdo netančí a byla to pro většinu úplně nová zkušenost. Zájemci o tančení nemohli vytvořit díky věku a složení účastníků sourodé taneční dvojice a tak jsme se rozhodli jít cestou různých tanečních stylů, které jsme byli schopni zvládnout a nacvičit. Zavládlo taneční nadšení a chuť se scházet a pohybové schopnosti vylepšovat. Cíl projektu byl jednoznačně splněn, protože se podařilo trávit čas smysluplnou pohybovou aktivitou a mnohé děti postupně vnášely do tančení i své nápady a učily se od sebe navzájem. Na přípravě samotné soutěže se podíleli pedagogové a žáci (výtvarné práce k výzdobě školy a tělocvičny, výzdoba sálu, příprava pomůcek pro porotu, občerstvení, technická podpora, úklidová četa, novináři).
Vyvrcholením tanečního snažení byla taneční soutěž s vystoupením pro rodiče a přátele školy s účastí pedagogů, tanečních skupin, hostů, zástupců zřizovatele školy p. Kateřiny Švejdové, p. Moniky Soviarové a předsedy Školních parlamentů města Ostravy p. Davida Kaszpera, které se konalo dne 30. 4. 2024 v tělocvičně školy. Porotu v soutěži tvořili pedagogové se zkušenostmi a vztahem k tanci a pohybovým aktivitám, ale také zástupkyně žáků, která se dlouhodobě věnuje latinskoamerickým tancům. Program byl proložen vystoupením tanečních hostů a žáků naší školy.
Projekt podpořil také Jakub Mazůch, profesionální lektor tance, tanečník, choreograf, externí tanečník Národního divadla moravskoslezského a úspěšný účastník soutěže Stardance. Nemohl se díky konání Mezinárodního dne tance v Praze zúčastnit taneční soutěže, a proto navštívil taneční skupinu žáků ZŠ A. Hrdličky dne ve středu 24. 4. 2024, aby žáky pozdravil, podpořil a také je naučil svou choreografii.
Projekt je propagován na webových stránkách školy, na sociálních sítích spolu s fotografickou dokumentací, skupina HNN Hrdličky News zařadila tuto událost mezi své redakční aktivity. Informace byly postupně zveřejňovány v systému Bakalář. Plakáty o akci byly vyvěšeny v prostorách školy. Taneční vystoupení shlédnou rodiče a pedagogové  školy také na Zahradní slavnosti dne 26. 6. 2024.
Cíl projektu byl jednoznačně splněn. Podařilo se děti zapojit do pravidelného pohybu, trávit čas spolu, ukázat, jak je tanec prospěšný, uvolňující, naučit různé věkové skupiny spolupracovat a radovat se ze společného výsledku. Žáci účastnící se projektu na konci vyjádřili přání v podobných aktivitách pokračovat a již byla navázána spolupráce s tanečníky a instruktory tance k nabídce kroužků pro další školní rok. Úspěch projektu nás těší a budeme rádi pokračovat v nabízení podobných tanečních příležitostí.
 
Petra Trunkátová, vedoucí projektu