ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA

29.11.2023
Je první fyzikální soutěží v tomto školním roce.
Dne 20. 11. 2023 soutěžili zájemci kategorie GH ze 6. a 7. ročníku a 24. 11. 2023 pak zájemci kategorie EF z 8. a 9. ročníku ve školním kole Astronomické olympiády. Soutěžící se snažili využít (k vyplnění připravených podkladů) všech pomůcek, které si pro tuto chvíli připravili a přinesli. Rovněž mohli využít notebooky z učebny fyziky, počítače z učebny VT a školní encyklopedie ze školní knihovny.
Školního kola se zúčastnilo celkem 45 žáků (26 žáků v kategorii G-H, 19 žáků v kategorii E-F).
Výherci v této soutěži jsou již známí:
 
 v kategorii G-H
1. místo -            Gabriela Končeková ze třídy 7. A
2. místo -            Bára Tomisová ze třídy 7. A
3. místo -            Koloničná Aneta a Škapová Anna také ze třídy 7. A

v kategorii E-F
1. místo – Chýlek Nathan z 8. A
2. místo – Kovalská Nela z 9. A
3. místo – Petruščák Jakub z 8. A a Kubica Jiří z 9. A třídy
 
Pro mne je však vítězem každý ze zúčastněných žáků, protože se nezalekli ASTRONOMIE a s plným nasazením řešili zadané nelehké úkoly tak dobře, že 33 soutěžících postoupilo do druhého – krajského kola. Pokud uspějí i tam, zúčastní se kola posledního – celostátního.
Všichni žáci, kteří získali minimálně 20 bodů, postupují do II., KRAJSKÉHO (KORESPONDENČNÍHO) kola Astronomické olympiády.
Výsledky soutěže jsou vyvěšeny na nástěnce u učebny fyziky.
Všem soutěžícím přeji úspěšné řešení dalších soutěží a všem žákům II. stupně úspěšný celý školní rok s fyzikou!                                               

Mgr. Marie Zaťková