​Výroba a tváření oceli - exkurze na Katedru metalurgie TU-VŠB

01.11.2019
V pátek 1. 11. 2019 se třída 7.A zúčastnila celodopolední exkurze na Katedru metalurgie TU-VŠB s názvem "Výroba a tváření oceli".
Přestože název exkurze zpočátku budil obavy, že by se mohlo jednat o téma příliš technické a nezáživné, opak byl pravdou, protože jsme prožili velmi zábavné a příjemné dopoledne s množstvím různorodých aktivit.
Po příchodu jsme jako první bod programu absolvovali školení BOZ a krátkou úvodní prezentaci o výrobě železa a oceli. Poté následovala návštěva tří laboratoří, kde nám byly v praxi předvedeny stroje na válcování oceli, na zjišťování složení tavenin a na laboratorní analýzu ocelových vzorků. Zvláště laboratoř s válcovacími stroji v nás vzbudila velký respekt, protože jsme se pohybovali na pracovišti, kde se nacházely pece rozžhavené na teplotu přes 1000 stupňů Celsia.
Po krátké přestávce na svačinu následovala soutěžní část. Žáci se rozdělili do čtyř skupin, které nejprve soutěžily v poznávání nerostů, nástrojů a výrobků spojených s produkcí oceli, poté ve skládání železárenského puzzle, ve válcování plastelíny na strojku na nudle (to bylo obzvláště zábavné) a ve vědomostním kvízu z informací, které žáci v průběhu exkurze slyšeli. Vítězné družstvo si odneslo hodnotné věcné ceny, ale diplomy za účast, drobné ceny a chutné občerstvení dostali všichni žáci, takže všichni odcházeli spokojení.
Exkurze na Katedru metalurgie TU-VŠB byla velmi zdařilá a vřele ji doporučuji dalším třídám.
Mgr. Renáta Holková