​Vyhodnocení anglické soutěže Spelling bee

24.03.2023
Ve středu 22. března 2023 proběhl čtvrtý ročník anglické soutěže pro žáky čtvrtých a pátých tříd v poměrně těžké disciplíně – spelování, nebo-li hláskování. Letos se přihlásilo jen 11 zájemců – 5 čtvrťáků, pro které je spelling novou záležitostí, a 6 páťáků.  Díky nemoci však přišlo soutěžit pouze 7 žáků – 4 zástupci čtvrtých tříd a 3 páťáci.
Soutěž měla v obou kategoriích dvě části – písemnou a ústní. V první části bylo žákům hláskováno 10 anglických slov, která si zapisovali na lístky. Všichni soutěžící prokázali své spelovací schopnosti, neboť až na pár drobností zvládli požadovaná slova napsat správně. Pro ústní část byly připraveny dvě sady slov dle obtížnosti. Slova byla promítána za zády soutěžících, aby mohli ostatní účastníci kontrolovat správnost hláskování. Aby nedošlo k záměně významu slov, bylo soutěžícím sděleno nejen slovo ke spelování, ale také jeho význam, pochopitelně anglicky.
Nejlepším spelujícím čtvrťákem se stal Jakub Babiš (IV. B). Druhou příčku obsadila Aneta Pejčochová (IV. B) a o třetí místo se podělili Matyáš Wloch (IV. A) a Amálie Klosová (IV. A). V pátém ročníku si vítězství s převahou vybojoval Pavel Mikloš (V. B), druhá byla Veronika Kubicová (V. B) a třetí místo obsadil Oliver Jaroš (V. B).
Gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.
V Ostravě-Porubě 22. 3. 2023
Mgr. Věra Macáková, Mgr. Irena Wolkowinská