​Olympiáda v českém jazyce

24.01.2023
V prosinci letošního školního roku se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 15 žáků 8. a 9. tříd.
Jazyková soutěž proběhla v odpoledních hodinách v příjemném prostředí školní knihovny. Všichni žáci se s pracovním nadšením pustili do řešení náročného jazykovědného testu, který byl zaměřen nejen na práci se slovní zásobou, ale také na znalostech z větné skladby, které si žáci osvojují v hodinách českého jazyka. Poté se soutěžící snažili rozvinout svou fantazii a představivost při vypracování slohové práce na předem zadané téma, což byl úkol nelehký.
 
Vyučující českého jazyka rozhodli o následujícím umístění žáků:
 
1. místo: Hrčková Natalie Ivana           (9.A)     
2. místo: Vysloužilová Natálie              (8.A)
3. místo: Železnovová Ellen                 (9.B)
 
Vítězkám blahopřejeme k umístění. Všem soutěžícím děkujeme, že věnovali svůj volný čas a energii při práci v náročné jazykové soutěži.
Natalce Hrčkové a Natálce Vysloužilové držíme pěsti do okresního kola Olympiády v ČJ, kam obě dívky postupují.
 
                                                                                                                                                                                                               Hana Peková
                                                                                                                                                                                                           Irena Moroňová
                                                                                                                                                                                                                    Jana Malá