„To dám“ projektový den - kurz 1. pomoci

17.02.2023
Dne 10. 2. 2023 proběhl ve škole program SZŠ a VOŠ v Ostravě zaměřený na poskytování první pomoci s názvem „TO DÁM“.
Studenti se snažili našim žákům trpělivě vysvětlovat závažnost situace, kdy dojde ke zranění člověka, ohrožení jeho života, snažili se je srozumitelně poučit, jak se mají v této situaci zachovat, jak mají reagovat.
Žáci a si připomněli znalosti z oblasti transportu a polohování raněných a tísňového volání, dověděli se také mnoho nového o zástavě krvácení, první pomoci při aspiraci a bezvědomí, nejvíce odstrašující pro ně bylo stanoviště popálenin a právě zde získali nejvíce nových informací doposud pro ně neznámých.
        Všem žákům se celý program velmi líbil a byli rádi, že se ho mohli zúčastnit. Ocenili nejen teoretické poznatky, které pro některé byly úplně nové, ale také praktické ukázky a možnost si teorii vyzkoušet na „vlastní kůži“. Všichni žáci se shodli na tom, že program byl pro ně velkým přínosem, protože tyto nabyté znalosti a zkušenosti mohou zúročit a někomu tak v případě nutnosti zachránit život.
                                                                                                                                                                                                Ing. Kristýna Szeterlaková