Vyhodnocení pěvecké soutěže Skřivánek, kategorie pro žáky 3. – 5. ročníku

06.02.2023

Ve středu 1. 2. 2023 se uskutečnilo školní kolo soutěže ve zpěvu Skřivánek 2023 pro žáky třetích, čtvrtých a pátých tříd. Do soutěže postoupili vítězové třídních kol jednotlivých ročníků, celkem 18 zpěváků. Všichni soutěžící podali velmi pěkné výkony a porota složená z učitelek 1. stupně měla těžké rozhodování o vítězích. Významnou roli sehrál vedle zpěvu i výběr vhodné písničky. 

 

Po bouřlivé debatě porotkyně rozhodly takto: 

 

 

3. ročník 

4. ročník 

5. ročník 

1. místo 

Sebastian Novák 

Matěj Kubín 

Adéla Samiecová 

2. místo 

Barbora Holcová 

Laura Sovová 

Rozárka Viktorie Loučímová 

3. místo 

Alena Vitásková 

Barbora Boráková 

Alžběta Kotalová 

 

Vítězům i poraženým byly předány drobné věcné ceny a malá sladkost. 

                                                                                                                                                        Mgr. Irena Wolkowinská