Tablo třídy 9.A

27.06.2024
Devět let uteklo jako voda, druhý stupeň ještě rychleji. Po celou dobu docházky na 2. stupeň měla třída 9.A výzdobu ve stylu lodě. Každý školní rok byl dobrodružnou výpravou. Nyní naše cesta končí, třída odplouvá ze základní školy a třídní učitelka všem z celého srdce přeje: "Šťastnou cestu a dobrý vítr do plachet!" Někteří žáci opustili naší loď dříve a vypluli samostatně, proto jsou na menší loďce v pozadí.
Třídní tablo nakreslil Jakub Keszegh a vybarvila Natálie Vysloužilová s děvčaty. Oběma hlavním autorům všichni přejeme, ať se jim daří na Střední umělecké škole, ať svoje nadání plně rozvinou. 
 
tř. uč. Lenka Pitnerová