Modernizace učeben

20.12.2018


Modernizace přírodovědných a technických učeben základních

škol na území MOb Poruba

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/30.01668

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007-2013

Na Základní škole A. Hrdličky 1638, jejímž zřizovatelem je městský obvod Poruba, byl úspěšně zrealizován projekt „Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba“. Škola na základě dotace z projektu využívá odbornou učebnu pro výuku přírodovědných předmětů, která byla vybavena dle potřeb novým nábytkem, moderními výukovými pomůckami, výpočetní a prezentační technikou. Součástí modernizace učeben byly také nezbytné stavební úpravy.

Díky tomuto projektu mají žáci i pedagogové k dispozici nově a moderně vybavenou učebnu, která umožňuje realizovat základní vzdělání tak, aby odpovídalo současné úrovni technického vývoje a využívat moderní výukové metody dle aktuálních trendů.