Kroužky ve školní družině

29.08.2023
V letošním školním roce 2023/2024 mají děti možnost navštěvovat tyto
zájmové kroužky:
 
Deskové hry                             - p. Bochňáková    /pondělí/
Vyšívání                                   - p. Fiedorová        /úterý/
Výtvarné činnosti                      - p. Motlochová     /středa/
Pohybové hry                            - p. Gelnarová       /čtvrtek/
Flétna                                        - p. Zmijová          /čtvrtek/
 
V případě zájmu, nahlaste své děti do 15. 9. 2023.
 
Činnost kroužků bude probíhat od 18. 9. od 15. hodin.
 
                                                           Těší se na Vás kolektiv vychovatelek ŠD.