​18. 3. – 29. 3. Ozdravný pobyt žáků čtvrtých tříd – Karlov pod Pradědem

29.03.2019
FOTO V pondělí 18. 3. 2019 - 47 žáků tříd 4. A  a  4. B, dvě třídní učitelky (Mgr. Macáková, Mgr. Červenková), dvě vychovatelky (p. Fiedorová, p. Lažková), zdravotnice Mgr. Střechová a noční služba Ing. Kristián odjeli na ozdravný pobyt do Karlova pod Pradědem. Z místa srazu Dílny DPO jsme vyjeli v 9. 20 hodin do Horského hotelu Moravice v Karlově pod Pradědem. Cesta autobusem proběhla bez jakýchkoliv problémů.
První týden programu zajišťovaly vyučující a p. vychovatelky. Žáci obou tříd byli rozděleni do 12 skupin a společně plnili úkoly spojené s posledními Přemyslovci. Seznamovali se s jejich životem pomocí vědomostních kvízů, pracovali s naučným textem, vyráběli si a ozdobili erbem zápisníky, do kterých sbírali groše, které získali za splnění jednotlivých úkolů, pojmenovali své skupiny podle šlechtických rodů, tvořili plakát na dané téma a skládali puzzle – panovníky a porovnávali románský a gotický sloh. Kromě toho plnili úkoly různorodého charakteru: přírodovědné, sportovní, výtvarné, naučné, luštili morseovku. Relaxace byla v době odpoledního klidu a některé večery jsme promítali filmy.
V rámci zpestření programu jsme společně byli na procházce na Kapličkovém vrchu, kterou jsme spojili s různými pohybovými hrami v lese a na celodenním výletě
v Karlově Studánce. Kromě toho jsme se vydali na cestu za pokladem, který získaly všechny skupiny po splnění aktivit v lese. Ke zlepšení fyzické kondice v rámci ozdravného pobytu přispěly 3 návštěvy vnitřního plaveckého bazénu v hotelu Kamzík nedaleko našeho střediska.  Týdenní projekt Po stopách posledních Přemyslovců jsme zakončili vyhodnocením a odměněním nejlepších skupin. Večer proběhla diskotéka s tanečními soutěžemi.
 
Od soboty se dětem věnovaly tři lektorky společnosti Outdoor&Colours se svým programem Cesta kolem světa. Byl zaměřen na cestování kolem světa, kdy děti poznávaly národní zvyky a tradice různých zemí – ČR, Francie, Egypt, Indie, Japonsko a Mexiko. Program byl velmi zajímavý a pestrý. Děti při cestování byly rozděleny do 3 skupin. Dostaly cestovní pasy, se kterými cestovaly a plnily různé úkoly po celém světě.  Svou trasu si vyznačovaly na velké mapě, která byla v jídelně střediska. Ranní rozcvičky lektorek děti nastartovaly do nového dne a byly tématicky zaměřené podle dané země. Během dne děti tvořily plakáty s hlavními indiciemi daného státu, luštily různé šifry, hrály vědomostní hry a kvízy. Jejich program byl pestrý a pro děti zajímavý, lektorky měly nachystány aktivity i do nepříznivého počasí. Byly vstřícné, aktivní a ochotné. Na závěr připravily lektorky zážitkovou hru na rozloučenou – Margaritu a mexický karneval se soutěžemi.
Pobyt jsme ukončili v pátek 29. 3. snídaní a po dobalení a vyhodnocení celého programu jsme se rozjeli v 10 hod. zpět do Ostravy. Cesta zpět proběhla bez problémů a
k Dílnám DPO jsme dojeli ve 11. 30 hod.
            Důležitým pozitivem pobytu byla výborná každodenní spolupráce a souhra mezi pedagogy, p. vychovatelkami a zdravotnicí. Ve 2. týdnu jsme se také velmi dobře domluvili a spolupracovali s lektorkami společnosti Outdoor&Colours. Dalším neméně důležitým spojovacím článkem byla výborná práce naší noční služby Ing. Kristiána.
Horský hotel má výborné venkovní prostory pro vyžití dětí v rámci ozdravení  organismu, pohybových aktivit a zábavy dětí. Děti byly v rámci pobytu nadšené a obohacené
o spoustu nových zážitků a poznatků.  Mgr. Věra Macáková, Mgr. Michaela Červenková