Zápis do 1. ročníku 2022/2023

21.04.2022
Informace k zápisu žáků do 1. ročníku

 
 • Zápis prezenční formou proběhne              1.4.2022 (12:00 – 17:00 h)
                                                                     4.4.2020 (14:00 – 16:00 h)
(v mimořádných případech po předchozí telefonické domluvě nejpozději do 30.4.2022)
 • K zápisu je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě narozené v období: 1.9.2015 – 31.8.2016.
 
 • U zápisu zákonní zástupci předloží:
 1. rodný list dítěte
 2. občanský průkaz zákonného zástupce
 3. Rozhodnutí o odkladu školní docházky (u dětí narozených do 31.8.2015)
 
 • Spádovou oblastí školy jsou ulice: Aleše Hrdličky, Josefa Skupy, Marie Majerové, Na Robinsonce, Podroužkova 1651 – 1662, 1676 – 1690, Průběžná 1719 – 1721
 
 • Kritériem pro přijetí jsou: spádovost, přiměřená školní zralost, zájem o vzdělávání v naší škole. Vzhledem k dostatečné kapacitě školy není počet uchazečů omezen.
 
 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1.9.2016 – 31.12.2016, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. (nutno doložit doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení)
 
 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1.1.2017 – 30.6.2017, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. (nutno doložit doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře)
 
 • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu písemně požádat o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 
 • Písemné rozhodnutí o přijetí nebude zákonným zástupcům zasíláno, bude součástí spisu dítěte ve škole. Seznam přijatých žáků pod registračními čísly bude zveřejněn na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do školy 11.4.2022, konečná podoba po ukončení zápisů 2.5. 2022.
 
 • V případě, že je Vaše dítě nemocné či se z jiných důvodů nemůžete v uvedeném termínu k zápisu dostavit, rádi s Vámi dohodneme náhradní termín. (tel.: 596 946 012, 596 946 011)
 
 • MŠMT připravilo Desatero pro rodiče. Materiál obsahuje přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

DESATERO PRO RODIČE                  ZDE
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY        ZDE