Využití peněžních prostředků z poskytnuté dotace SMO na podporu digitální výuky na rok 2020

07.01.2021
Využití peněžních prostředků z poskytnuté dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
na podporu digitální výuky na rok 2020
 
 
   Škola reaguje na neustálý vývoj digitálních technologií a počítá s postupným zapojením moderních technologií do výuky. Peněžní prostředky v projektu byly využity k zlepšení kompetencí žáků i pedagogů v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi, k rozvíjení informatického myšlení žáků a pedagogů, k zajištění podmínek pro používání inovačních postupů a integraci digitálních technologií do různých vyučovacích předmětů.
 
Finanční prostředky byly využity v těchto oblastech:
Metodická podpora, školení celé sborovny - pedagogů v oblastech výuky ve třídě na dálku – získání základních vědomostí a principů, ale také pokročilé tipy. Do moderního konceptu digitálních kompetencí jsme zahrnuli zpracování informací, práce s daty, vytváření digitálního obsahu, práci s on-line kalendáři, sdílenými dokumenty či formuláři. Zaměřili jsme se na různé možnosti distanční výuky, využití interaktivních tabulí, propojení do online prostředí, využití vizualizéru v distanční výuce apod. Semináře byly věnovány propojení interaktivní tabule SMART s počítačem a internetem a přizpůsobení výuky potřebám dnešních žáků, které dokáže plně zapojit do vyučování. 
 
K rozvoji vyučovacích metod při distanční online výuce slouží také zakoupený Vizualizér Smart SDC 550, který je důležitou součástí výuky na interaktivní tabuli SMART Board s možností připojení se SW Smart Notebookem. Tato moderní technologie v sobě skrývá hned několik nástrojů zároveň. Nahrazuje mnohde stále využívaný zpětný projektor nebo diaprojektor, jeho hlavní funkcí je dokumentová kamera nebo také digitální kamera, určitou formou zastává roli jednoduchého fotoaparátu nebo mikroskopu, a zároveň je 3D scannerem. Umožňuje učitelům vložit obrazy přímo do probírané hodiny a slouží k lepší vizualizaci a názornosti výuky a otevírá nové cesty ke vzdělávání.
 
 Součástí využití peněžních prostředků byla reakce na potřeby pedagogů ve využívání digitálních materiálů ve výuce. Vzhledem k jazykovému zaměření školy jsme rozšířili možnosti využívání digitálních materiálů ve výuce německého jazyka (nákup používaných úrovní digitalizovaných učebnic Beste Freunde) a podpořili jsme také oblast přírodovědných předmětů (především digitální výukové materiály pro matematiku a chemii).