Vyhodnocení školního kola Matematické olympiády kategorie 5. tříd

05.01.2019
O Matematickou olympiádu letos projevili zájem pouze tři žáci pátých tříd – Tereza Maléřová (V. A), Božena Lednická (V. B) a Lukáš Slezák (V. B). Soutěžící v základním domácím kole řešili šest matematických úloh, ve kterých nešlo pouze o dosažení správného výsledku. Důležitým faktorem bylo zaznamenání myšlenkového postupu při řešení. Každý příklad byl hodnocen známkou jedna až tři, 1 – správné řešení, 2 – správné, ale neúplné řešení, 3 – nelze uznat. Úspěšným řešitelem se stává ten, kdo vypočítá minimálně čtyři příklady za známky 1 a 2. 
Obě dívky zvládly výborně pět příkladů, staly se tak úspěšnými řešitelkami a postupují do okresního kola, které se bude konat 30. ledna 2019 na Gymnáziu Olgy Havlové. Lukášovi utekl postup o jeden příklad. 
Děkuji řešitelům za snahu a chuť udělat něco navíc než jen běžné vypracovávání domácích úkolů a přípravu na vyučování. Děvčatům přejeme mnoho matematického štěstí v okresním kole. Mgr. Irena Wolkowinská