Vyhodnocení Sběru starého papíru

10.12.2021
Sběrový týden
V termínu od 4. října do 7. října 2021 proběhl na naší škole opět sběrový týden. Zúčastnilo se všech 20 tříd prvního i druhého stupně. Celkem se nasbíralo 4 249 kg starého papíru, což představuje v průměru 212,45 kg na třídu.
Na 3. místě s počtem 545 kg se umístila třída 4.B, druhé místo obsadila třída 4.C, která nasbírala celkem 633 kg a vítězem se stala třída 9.A s celkovým počtem 682 kg nasbíraného papíru.  
Pořadí dalších tříd i s počtem nasbíraných kg bylo následující:      
4. místo           3.B       427 kg
5. místo           6.A       340 kg
6. místo           2.A       305 kg
7. místo           3.A       285 kg
8. místo           6.B       165 kg
9. místo           5.B       159 kg
10. místo         1.B       152 kg
11. místo         1.A       110 kg
12. místo         7.A       108 kg
13. místo         8.A       94 kg
14. místo         7.B       62 kg
15. místo         9.B       52 kg
16. místo         9.C       46 kg
17. místo         8.B       37 kg
18. místo         5.A       36 kg
19. místo         4.A       6 kg
20. místo         2.B       5 kg
 
Mgr. Irena Moroňová