Vyhodnocení 1. sběrového týdne - 30. 9. - 4. 10. 2019

14.10.2019
1. sběrový týden      30. 9. - 4. 10. 2019
 
Výsledky 1. sběrového týdne: celkem bylo nasbíráno 4 568 kg papíru, průměr na třídu byl 228,4 kg. Zapojily se všechny třídy 1. a 2. stupně naší školy. Pořadí tříd a počet nasbíraných kg je následující:
1. 2.C 842 kg
2. 4.A 601 kg
3. 1.B 445 kg
4. 7.A 398 kg
5. 9.B 357 kg
6. 8.A 273 kg
7. 5.A 250 kg
8. 5.B 177 kg
9. 2.A 165 kg
10. 6.A 156 kg
11. 1.A 145 kg
12. 8.B 143 kg
13. 9.A 141 kg
14. 4.B 135 kg
15. 3.B 128 kg
16. 7.B 72 kg
17. 3.A 60 kg
18. 2.B 55 kg
19. 7.C 18 kg
20. 6.B 7 kg
.
 
Děkujeme všem žákům, rodičům i prarodičům za aktivní přístup k této akci a velký dík patří rovněž dobrovolníkům ze třídy 9. B, kteří po celý týden při sběru pomáhali. Byli to jmenovitě Denis Džugan, Jan Stolár, Štěpán Vilč, Tomáš Pavlík a Matěj Ondo. Mgr. Irena Moroňová