Vyhledáváme a podporujeme nadání našich žáků

03.03.2023
Počátkem 2. pololetí byl ukončen školní projekt v oblasti Vzdělání a talentmanagementu financovaný z dotací Magistrátu města Ostravy pod názvem Vyhledáváme a podporujeme nadání našich žáků. Díky této finanční podpoře mohla být škola vybavena robotickými pomůckami, deskovými hrami, výukovými stavebnicemi a publikacemi s danou tematikou.

Součástí projektu zaměřeného na práci s nadanými žáky a dětmi se zájmem o výše uvedené aktivity bylo zřízení školního klubu TALENTIK, který bude i nadále pokračovat do konce letošního školního roku. Tento klub navštěvují žáci 2. stupně, ale vítány jsou i zvídavé děti z ročníků nižších.

Zájemci o nejen technické obory se tady s nadšením seznamovali s digitální technikou a prohlubovali si tak své znalosti a dovednosti v této oblasti. Celý projekt byl přijat všemi zúčastněnými žáky velmi kladně, a to jak u individuálních aktivit, jako je např. programování, tak u úkolů, které vyžadovaly týmovou spolupráci či komunikaci ve skupině.