Voda zázrak života

15.04.2019

Dne 15.4. proběhla ve školní družině, v rámci blížícího se Dne Země, beseda environmentální výchovy-Voda zázrak života. Děti si zábavnou formou připomněly vodní živočichy, rostliny, vlastnosti a koloběh vody v přírodě. Cílem této besedy bylo zdůraznit, jak je voda důležitá pro život a jak s ní šetřit. Všem dětem se povídání velice líbilo. Fiedorová Renáta