Vliv chemie na život člověka

18.10.2021
V souladu s Programem na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území města Ostravy se naše škola zapojila do projektu Vliv chemie na život člověka.
Žáci prvního stupně realizují část projektu nazvanou Kvalita ovzduší. Konkrétně žáci ze třídy 4.C sledovali jeden týden na přelomu měsíce září a října stav ovzduší. Sledování porubského ovzduší bude pokračovat koncem měsíce listopadu a poté děti budou porovnávat svá zjištění z obou monitorovaných týdnů. Zjištěná data zapisují do vytvořeného deníku. Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy.