ÚPRAVA STRAVNÉHO - CENA STRAVENEK OD 1. 9. 2021

07.07.2021
kategorie 7-10 let 26,- Kč
     
kategorie 11-14 let 28,- Kč
     
kategorie 15 a více let 30,- Kč
     
doplatek za nedotovaný oběd   32,- Kč
     
zaměstnanci ZŠ A. Hrdličky   30,- Kč
     
cizí strávníci   65,- Kč
     
dopolední svačinky   15,- Kč
     
pitný režim   15,- Kč