ÚPRAVA STRAVNÉHO - CENA STRAVENEK OD 1. 9. 2019

02.07.2019
kategorie 7-10 let 24,- Kč
     
kategorie 11-14 let 26,- Kč
     
kategorie 15 a více let 28,- Kč
     
doplatek za nedotovaný oběd   32,- Kč
     
zaměstnanci ZŠ A. Hrdličky   28,- Kč
     
cizí strávníci   60,- Kč
     
dopolední svačinky   15,- Kč
     
pitný režim   15,- Kč