UPOZORNĚNÍ - Výdej obědů

12.11.2020

UPOZORNĚNÍ
 
Výdej obědů
 
Od 18.11.2020

 
11:00 - 11:15 -  cizí strávníci
 
11:45 - 13:45 – žáci 3. – 9. tříd
 
Výdej přes okénko pro přihlášené strávníky.