Svět před listopadem 1989 a po něm

05.11.2019
Projekt Dny svobody
 
Přednáška prof. RNDr. Vladimíra Baara, CSc. Svět před listopadem 1989 a po něm (geopolitické vztahy států, studená válka a vývoj po r. 1989, pohled na dnešní situaci USA - Čína - Rusko)
 
V úterý 5. listopadu 2019 se uskutečnila beseda s politickým a kulturním geografem prof. Vladimírem Baarem, který je vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Moc si vážíme toho, že tato ostravská kapacita pravidelně přednáší pro pedagogy a zájemce z řad veřejnosti právě na naší škole.
Tentokrát prof. Baar seznámil posluchače s vývojem světa za posledních 30 let, vysvětlil současnou situaci, rozlišil unipolární, bipolární a tripolární dělení světa. Upozornil na rizika související se současným chaotickým vývojem v mezinárodních vztazích, poukázal na souvislosti s historickým vývojem politické mapy světa a nastínil vize a útvary, které se tvoří v dnešním světě.
 
Beseda byla zařazena do projektu Dny svobody, ve kterém si připomínáme významné výročí od listopadových událostí v roce 1989.